Μέλη ΔΕΠ Τμήματος

Αρτίκης Παναγιώτης Γ.

Γεωργακέλλος Δημήτριος Α.

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Μαραβελάκης Πέτρος

Μπερσίμης Σωτήριος

Μποχώρης Γεώργιος

Παπαναστασόπουλος Α. Γεώργιος

Σινανιώτη Αριστέα

Σφακιανάκης Μιχαήλ

Τσαγκαράκης Νικόλαος

Φίλιππας Νικόλαος

Διδασκάλου Ελένη

Ζήσης Βασίλειος

Κάμπης Δημήτριος

Κοπανάκη Ευαγγελία

Μπουραντά Αθανασία

Νταλιάνης Φιλόθεος

Τσόγκας Μάρκος - Μάριος

Αλεξανδροπούλου Αλεξάνδρα

Μπέλεσης Νικόλαος

Φουστέρης Ανδρέας

Χουντάλας Παναγιώτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ