ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ε. ΚΟΠΑΝΑΚΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ», «THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS IN SUPPORTING SUSTAINABILITY OF COMPANIES AND THEIR SUPPLY CHAINS»

ΚΑΜΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Β. ΠΕΚΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ «Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ MOBILE BUSINESS ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ»
ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Β. ΠΕΚΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
ΔΙΒΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΜΙΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΣΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΡΤΙΚΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 ΜΠΑΚΟΥΝΗ 

ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΑΡΤΙΚΗΣ «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΔΟΜΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

THE IMPLEMENTATION AND IMPACT OF ACCOUNTING STANDARDS ON GREEK SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES (Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

INFORMATION CONTENT OF ASSET GROWTH FOR FUTURE FIRM PERFORMANCE (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ)

ΛΥΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΓΙΕΤΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΟΜΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2012

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΚΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΖΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΕΠ.

ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΤΑΧΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μ. ΤΣΟΓΚΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΣΣΥΒΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ι. ΣΩΡΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΝΗΣ

Χ. ΓΚΟΤΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΙΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π. ΑΡΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΙΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Β. ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BEHAVIORAL FINANCE) – Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘ. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΒΟΡΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

Γ. ΜΠΟΧΩΡΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘ. ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΜΜ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΟΥΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

BASIC MARKO

Π. ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Λ. ΧΥΤΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ε. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Ι. ΠΑΓΓΕΙΟΣ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETER. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ

Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ( Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ)

ΠΑΡΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΟΪΤΣΕΑ ΡΟΞΑΝΑ – ΛΟΥΤΣΙΑ

Ε. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Η ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΩΡΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΑΡΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΤΖΗΜΟΥ ΒΕΡΩΝΗ

Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ : ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ψηφιακή Βάση Διδακτορικών Διατριβών Τμήματος Ο.Δ.Ε.