Κατεύθυνση Μάνατζμεντ - Διοίκ. Ανθρώπ. Παράγοντα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ