Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΥ01
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης, Χ. Κοντογουλίδου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με Διοίκηση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Στο πλαίσιο του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται: Η οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η Διασφάλιση και Βελτίωση Ποιότητας και η ικανοποίηση των ασθενών, η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ηγεσία, η επικοινωνία και η αξιολόγηση του έργου των νοσηλευτιών μονάδων, Μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας, Μηχανική της διαχείρισης, Διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση των Φαρμάκων, Συστήματα Πληροφορικής (ΙΤ).

Περιεχόμενο:

 •  Διεθνής Φροντίδα Υγείας : Σύγκριση Συστημάτων Υγείας
 •  Στρατηγικός Προγραμματισμός για Οργανισμούς Παροχής υπηρεσιών Υγείας
 •  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας
 •  Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 •  Συστήματα Πληροφορικής στον Τομέα της Υγείας – Νέες Τεχνολογίες και Ιατρική
 •  Διασφάλιση και Βελτίωση της Ποιότητας
 •  Διοίκηση Αποθεμάτων
 •  Διαχείριση των Φαρμάκων
 •  Μηχανική της Διαχείρισης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν τους ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Διοίκηση Μονάδων παροχής υπηρεσιών Υγείας.
 •  Να κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα το οποίο οι αρχές διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.
 •  Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοίκησης των Μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.
 •  Να κατανοούν και να κάνουν χρήση των εργαλείων για το στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης Μονάδων Παροχή υπηρεσιών Υγείας.
 •  Να μπορούν να αναλύουν τη διαφορές αναμεσά στη διοίκηση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών Μονάδων.
 •  Να αναλύουν και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας.
 •  Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τα εργαλεία μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τύπους Μονάδων Παροχής υπηρεσιών Υγείας.
 •  Να αναλύουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τη χρήση νεών τεχνολογιών στην παραγωγικότητα των νοσοκομειακών μονάδων.
 •  Να αναλύουν τις Μεθόδους Διασφάλισης Ποιότητας στις Μονάδες Παροχής υπηρεσιών Υγείας.
 •  Να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων.
 •  Να εφαρμόζουν τεχνικές -χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  "Εισαγωγή στο Management", John R. Schermerhorn, Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTS Π.Χ. Πασχαλίδης, 2012.
 •  "Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας". Νικ. Πολύζος, Εκδόσεις Κριτική, 2014.
 •  "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας", Τόμος Α & Β, Lawrence F. Wolper, Εκδόσεις MEDIFORCE SERVICES S.A., 2001.
 •  "Σημειώσεις  των διδασκόντων μέσω της Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ