ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΤΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ

Αγιακλόγλου Νικόλαος

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος,

Αναπλ. Καθηγητής Κυριάκος Δρίβας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΠΑ.ΠΕΙ.

«Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Καινοτομία σε Περιβαλλοντολογικά Θέματα/ “Strategic Management and Innovation in Environmental Issues"»

Αδάμ Γεώργιος

Ε. Κοπανάκη

Μ. Σφακιανάκης

Ν. Γεωργόπουλος

«Στρατηγικές Διαμόρφωσης και Υλοποίησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Αλυσίδα Αξίας του Λιανεμπορίου»

Αθανασιάδου Θάλεια

Π. Αρτίκης

Ν. Φίλιππας

Α. Φουστέρης

«The Effects of ESG Factors and Sustainability on the Banking Sector” / “Οι επιπτώσεις των παραγόντων ESG και της βιωσιμότητας στον τραπεζικό τομέα»

Αλαμανιώτη Ευθυμία

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

Σ. Βαρελάς

«Στρατηγικές και Κριτήρια ESG στον κλάδο του Τουρισμού»

Ασημακόπουλος Κυριάκος

Ε. Διδασκάλου

Λ. Χυτήρης

Ν. Γεωργόπουλος

«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός: Η συμβολή του αργού Τουρισμού»

Ανδρονής Σόλωνας

Ν. Φίλιππας

Π. Αρτίκης


Ν. Τσαγκαράκης

 

«Οι επιπτώσεις του fintech στην Χρηματοοικονομική Βιομηχανία: Ανάλυση της περίπτωσης του Bitcoin»

 

Βασιλάτος Αντώνιος

Γ. Παπαναστασόπουλος

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

« The Accounting Treatment of Research & Development Expenditures for Financial Firm Performance: A Machine Learning Approach»

Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα

Γ. Παπαναστασόπουλος

Δ. Θωμάκος (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ι. Σώρρος

«Increased regulation, the search for transparency and the quest for business development and growth: the case for law taxation in the post economic crisis era»

Βουγιουκλάκης Αιμίλιος

Π. Μαραβελάκης

Μ. Σφακιανάκης

Σ. Μπερσίμης

«Συμβολή των ποσοτικών μεθόδων στον έλεγχο των προϋπολογισμένων δαπανών στα δημόσια νοσοκομεία»

Μάσσιμο Βοϊνας

Μ. Σφακιανάκη

Π. Μαραβελάκη

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Εφαρμογές στατιστικών διεργασιών με στόχο την βελτίωση εξωδικαστικών μηχανισμών ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Γεωργαρουδάκη Ειρήνη

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος


Δ. Γεωργακέλλος

«Εταιρική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικά Μοντέλα Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜμΕ)»

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Μ. Τσόγκας

Α. Κουρεμένος

Ε. Κοπανάκη

«Διαστάσεις και Επίδραση της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στη Διαδικασία Πώλησης: Μια Ολιστική προσέγγιση»

Γκιόλια Ευαγγελία

Φ. Νταλιάνης

Λ. Χυτήρης

Α. Σμυρνιώτου (Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΕΚΠΑ)

«Η Επενέργεια της Άθλησης στην υγεία και τη συμπεριφορά των εργαζομένων»

Κάμπης Αλέξανδρος

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

«Application of Systems Theory in the re-formulation of Corporate Decision Models».

Κάντα Δέσποινα

Ν. Φίλιππας

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

«Mακροοικονομικοί και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαφορά μισθών στο φύλο».

Καραγκούνης Δημήτριος

Α. Σινανιώτη

Κ. Δελούκα

Β. Πέκκα-Οικονόμου

«Η ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Καραμηνάς Αντώνιος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

«Optimizing Healthcare Services using Machine Learning»

Καρβουνίδη Μαρία

Α. Φουστέρης

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος

«Η Εφαρμογή Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ελληνικό τουριστικό κλάδο»

Κατωπόδη Αργυρή

Ν. Φίλιππας

Α. Κουρεμένος

Β. Πέκκα-Οικονόμου

«Χρηματοοικονομική εκπαίδευση και χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»

Κλαδά Νικολέττα

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Κοπανάκη

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Σύγχρονες Στρατηγικές Μάνατζμεντ στις Επιχειρήσεις Φιλοξενίας»

Κομπορόζου Αικατερίνη

Μ. Σφακιανάκης

Π. Μαραβελάκης

Φ. Νταλιάνης

«Αλληλεπίδραση Παραγόντων Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον»

Κότιος Δημήτριος

Μ. Σφακιανάκης

Ν. Γεωργόπουλος

Π. Μαραβελάκης

«Ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων στη λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων: Προκλήσεις και εφαρμογές στον τραπεζικό κλάδο».

Κοτσομύτη Τριανταφυλένα

Ε. Διδασκάλου

Δ. Γεωργακέλλος

Α. Φουστέρης

«Επιχειρηματικά Μοντέλα Κυκλικής Οικονομίας και η συμβολή της Οικοκαινοτομίας στην υιοθέτηση Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις»

Κουλεντιανού Μαρία

Β. Πέκκα-Οικονόμου

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

« Σύγχρονες δεξιότητες για Επιτυχή Επιχειρηματική Δραστηριότητα»

Κρητικός Ελευθέριος

Π. Αρτίκης

Μ. Σφακιανάκης

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Ο ρόλος της διάθεσης ανάληψης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων στη δημιουργία της Ελληνικής Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Η περίπτωση των στεγαστικών δανείων.

Λυδάκη Κωνσταντίνα

Ν. Γεωργόπουλος

Π. Αρτίκης

Ε. Κοπανάκη

«Ψηφιακός μετασχηματισμός στον Χρηματοοικονομικό κλάδο – Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και τις επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος»

Μακρής Μιχαήλ Σ. Μπερσίμης

Δ. Γεωργακέλλος

Α. Φουστέρης

«An AI-Based Framework for Assessing Companies’ Sustainability and Performance» (« Ένα Πλαίσιο Βασισμένο σε Τεχνητή Νοημοσύνη για την Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας και της Απόδοσης των Εταιρειών»).

Μάλλιαρη Νεφέλη

Δ. Κάμπης

Μ. Σιγάλα

Ν. Γεωργόπουλος

«Α Reformulating Approach to consumer behaviour determinants – Application to Earth Saving (Green energy) related products and policies»

Μπαρτσιώκα Ζωή

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης


Π. Μαραβελάκης

«Assessment of Learning Outcomes by integrating Runs and Scans Models in Computer-Adaptive Testing for Optimizing Educational Administration»

Μπουντούλης Χρήστος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Δ. Γεωργακέλλος

«An Innovative and Integrated Framework for Utilizing Big Data Using Statistical Machine Learning in Insurance Industry», «Ένα Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων με Χρήση Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης στην Ασφαλιστική Βιομηχανία»

Νίκα Ελισάβετ

Δ. Γεωργακέλλος

Μ. Σφακιανάκης

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Εννοιολογικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Μοντέλου για την Πρόβλεψη και Διαχρονική Παρακολούθησης των Δαπανών Υγείας»

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Enhancing Laboratory Operational Performance through ISO 17025 Accreditation: A Qualitative Investigation into Competence and Credibility of Accredited Laboratories»

Πανέλου Ευπραξία-Μαρία

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

Π. Αρτίκης

«Ο ρόλος των κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση και διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων»

Παπαγεωργίου Αναστασία

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Η συνάφεια (value relevance) των λογιστικών αριθμών και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην αποτίμηση των επιχειρήσεων»

Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη 

Μ. Τσόγκας

Δ. Γεωργακέλλος

Δ. Κάμπης

«Bridging the Gap between the internal and external environment of a firm: The role of ESG as a corporate Brand Promise»

Παρθενοπούλου Νίνα

Δ. Γεωργακέλλος

Ν. Γεωργόπουλος

Σ. Μπερσίμης

«Διερεύνηση των παραγόντων καινοτομίας των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

Πλεμμένος Ιωάννης

Αθ. Κουρεμένος

Π. Μάλλιαρης

Γ. Αυλωνίτης

Μ. Τσόγκας

«Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στο Μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Θεωρητική και Εμπειρική Προσέγγιση»

Πετροπούλου Ευγενία Ληδια

Α. Σινανιώτη

 

Η Αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Πολιτικής και των Νομοθετικών Ρυθμίσεων που πλαισιώνουν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Οικονομία

Ραπτάκη Ελένη

Μ. Τσόγκας

Δ. Κάμπης

Εμμαν. Πλακογιαννάκη

« Η επίδραση των συναισθημάτων στην επιλογή Διεθνών Αγορών κατά την Διεθνοποίηση των Οικογενειακών Επιχειρήσεων».

Ραυτόπουλος Γεράσιμος

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Π. Αρτίκης

«Η Πληροφοριακή Αξία των Δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και η χρησιμότητα των εκτιμήσεων-προβλέψεων των αναλυτών στη θεμελιώδη αποτίμηση των επιχειρήσεων»

Ρογκάκος Ηλίας

Β. Ζήσης

Ι. Σώρρος

Γ. Παπαναστασόπουλος

«Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-Αναζήτηση Σημαντικών Τομέων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»

Ροκάκης Νικολαος

Σ. Μπερσίμης

Π. Μαραβελάκης

Ε. Κοπανάκη

«Real-Time Adaptive Machine Learning Techniques for Revenue Optimization Via Dynamic Pricing»

Σαλταγιάννη Νεφέλη

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Ολοκλήρωση πρότυπων συστημάτων διοίκησης μέσω επιχειρηματικών διεργασιών»

Σαμπράκος Αντώνιος

Π. Μαραβελάκης

Μ. Σφακιανάκης

Α. Λαγοδήμος

«Διερεύνηση της αποδοτικότητας των χερσαίων μεταφορικών επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής»

Σαρρή Χριστίνα

Γ. Παπαναστασόπουλος

Π. Αρτίκης

Β. Ζήσης

«Accounting Narratives and Stock Market Dynamics: Analyzing Disclosures, ESG Factors, and Managerial Influence»

Σκαρλάτος Κυριάκος

Σ. Μπερσίμης

Π. Μαραβελάκης

Αναπλ. Καθηγητής Πολυχρόνης Οικονόμου Πανεπιστήμιο Πατρών

«Real-Time Monitoring of Data Streams using Machine Learning Techniques for Optimizing Decision Making»

Σπυρόπουλος Χρήστος

Σ. Μπερσίμης

Μ. Σφακιανάκης

Π. Μαραβελάκης

«Analytics & Machine Learning in Sports: Optimizing the Management of Athletes and Teams», « Αναλυτική των Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση στον Αθλητισμό: Βελτιστοποίηση του Management Αθλητών και Ομάδων»

Σταθοπούλου Αφροδίτη-Εμμα

Ν. Φίλιππας

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και έμφυλη (οικονομική) ανισότητα: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέση, προτάσεις και στρατηγικές ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ελλάδα

Σταμέλου Ευαγγελία

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

Γ. Μποχώρης

«Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πρότυπα συστήματα διοίκησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς»

Σταμουλάκη Άλκηστις

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Διδασκάλου

Α. Φουστέρης

«Οι καινοτόμες πόλεις ως θερμοκοιτίδες επιχειρηματικής ανάπτυξης: οι επενδύσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πράσινη καινοτομία και οι επιδράσεις τους στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Ε. Διδασκάλου

Δ. Γεωργακέλλος

Σ. Μπερσίμης

«Η Υιοθέτηση της Καινοτομίας στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη στήριξη της μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία»

Τσακίρη Ειρήνη

Ε. Διδασκάλου

Ν. Γεωργόπουλος

Δ. Γεωργακέλλος

«Η επίδραση της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών-πρακτικών στη λειτουργία και την απόδοση των πολιτιστικών κέντρων»

Τσιτσίρη Πολυξένη

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Ε. Κοπανάκη

«The role of investor sentiment and financial technology systems on asset pricing and market anomalies» (Ο ρόλος του συναισθήματος του επενδυτή και των συστημάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην αποτίμηση των περουσιακών στοιχείων και στις χρηματιστηριακές ανωμαλίες )

Τσουβελεκάκης Σπυρίδων

Μ. Σφακιανάκης

Π. Μαραβελάκης

Π. Αρτίκης

«Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Πρόβλεψη Πτώχευσης Εισηγμένων Εταιρειών» «Applications of Quantitative Methods in Bankruptcy Prediction of Listed Companies».

Τσούδης Δημήτριος

Π. Αρτίκης

Ν. Φίλιππας

Δ. Γεωργακέλλος

«Διάθεση Επενδυτών ως προς τον κλιματικό κίνδυνο και την βιώσιμη χρηματοδότηση»

Φλώρου Κατερίνα

Π. Αρτίκης

Ν. Τσαγκαράκης

Ν. Φίλιππας

«Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οι επιπτώσείς της στην άσκηση χρηματοοικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα»

Φουτούλη Αναστασία Ν. Μπέλεσης

Γ. Παπαναστασόπουλος

Α. Σινανιώτη

«Διαχρονική- διαστρωματική ανάλυση εγγενούς κινδύνου βάσει πορισμάτων δημοσιονομικών ελέγχων στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα»

Χαρέμης Αθανάσιος

Β. Πέκκα-Οικονόμου

Ν. Γεωργόπουλος

Ν. Φίλιππας

«Χρηματοοικονομικές Κρίσεις και οικονομικοί κύκλοι: Η διερεύνηση οικονομικών παραγόντων»

Χατζηγεωργίου Σταυρούλα

Δ. Γεωργακέλλος

Ε. Διδασκάλου

Π. Χουντάλας

«Μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας σε εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα »

Χρυσικόπουλος Σταμάτιος

Π. Χουντάλας

Α. Λαγοδήμος

Δ. Γεωργακέλλος

«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Πράσινων Πιστοποιητικών για την προώθηση και τη διασφάλιση της εταιρικής Αειφορίας»