Με γνώμονα το γενικό στόχο του Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει:

 • Να μεταδώσει τις γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των προβλημάτων της διοίκησης των οικονομικών μονάδων στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
 • Να μυήσει στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.
 • Να μεταδώσει την τέχνη της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων.
 • Να διδάξει τη μεθοδολογία της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης πολύπλοκων διοικητικών προβλημάτων.
 • Να υπογραμμίσει στους φοιτητές την κοινωνική διάσταση κάθε διοικητικού προβλήματος και απόφασης.
 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές εκεί-νους που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά επίπεδα σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η φοίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε έτος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 36 μαθήματα κορμού και γύρω στα 49 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 10. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 50 (ΥΠΟΧ=36, ΕΠΙΛ=10, ΑΓΓΛΙΚΑ=4). Η επιτυχής εξέταση για τα Αγγλικά είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

 • Τρεις (3) βασικές επιλογές
 • Τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις (3) κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
  • Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
 • Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές

Σημειώνεται ότι: 

 • Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα Ξ.Γ. Αγγλικά στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα.
 • Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν στη διάρκεια των σπουδών τους μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μία (1) στη χειμερινή περίοδο και μία (1) στην εαρινή, η οποία μπορεί να δηλωθεί είτε στην κατεύθυνση είτε στις ελεύθερες επιλογής (Ε.Ε.)
 • Ιδιαίτερα στο μάθημα Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ, εκτός της υποχρεώσεως για άσκηση 40 εργαστηριακών ωρών, θα τίθεται και βαθμός. Ο βαθμός αυτός, εφόσον είναι προβιβάσιμος, θα προστίθεται στον προβιβάσιμο βαθμό του μαθήματος. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να τεθεί βαθμός στις Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ εφόσον δεν ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για 40 ώρες. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν επιτυχή εξέταση σε 50 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων 4 ή 5 εξαμήνων.
 • Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν συνολικά σε έξι (6) (υποχρεωτικά και επιλογής) μαθήματα εάν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης.
 • Δύναται σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος οι φοιτητές να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.