Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπετε από τις κείμενες διατάξεις. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στην ανάπτυξη νέων επιστημόνων και ερευνητών, με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης . Οι εν λόγω σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, µε έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό του.

 

Αναλυτική παρουσιάση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.