Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων τους από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κάθε μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.  Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) τα οποία αφορούν στα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, πατώντας εδώ.

Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Αποφοίτους

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διεξάγεται συχνά έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση της εμπειρίας των αποφοίτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δείτε την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.