Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων προετοιμάζει τους φοιτητές του για να εργασθούν κυρίως σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως, η ποικιλία των εξειδικευμένων περιοχών που καλύπτει, παρέχει ένα ευρύ πεδίο για πιθανότητες σταδιοδρομίας. Οι κυριότερες δυνατότητες απασχολήσεως, όχι απαραίτητα με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, βρίσκονται στους ακόλουθους τομείς:

 • Βιομηχανία.
 • Υπηρεσίες, διάφορες.
 • Τράπεζες.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Αυτοαπασχόληση.
 • Δημόσια Διοίκηση.
 • Τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Μεταφορικές επιχειρήσεις.

Επίσης, η συγκεκριμένη εκπαίδευση των αποφοίτων μας τους βοηθά να απασχολούνται σε τομείς όπου γίνεται χειρισμός πολύπλοκων πληροφοριών και όπου οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και των οικονομικών ιδρυμάτων είναι ανάγκη να αναλύονται σοβαρά. Και βέβαια, εκεί όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις παραγόντων εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Ειδικότερα, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Γραφεία συμβούλων και έρευνας της αγοράς.
 • Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
 • Ενώσεις, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί.
 • Εκδόσεις οικονομικής και παρόμοιας φύσεως, κ.λπ.
 • Διεθνείς οργανισμοί πάσης φύσεως.

Η κατάρτιση των αποφοίτων μας τους καθιστά ακόμη ικανούς να εργασθούν ως:

 • Επαγγελματίες λογιστές.
 • Ορκωτοί λογιστές ή ελεγκτές.
 • Οικονομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και ως διευθυντές προσωπικού τέτοιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
 • Εκκαθαριστές ή διαιτητές επιχειρήσεων.
 • Ερευνητές, κ.λπ.

Η παιδεία των αποφοίτων μας τους στηρίζει να απασχοληθούν με επιτυχία, όπως ήδη αναφέραμε, σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, όπου η κατανόηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός των νόμων καθώς και η αίσθηση της διαφάνειας πρέπει να συνδυάζονται με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Τους καθιστά επίσης ικανούς να χειρίζονται με ευχέρεια τις σχέσεις εθνικών και διεθνών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς.
 • Κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες.
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και άλλες μονάδες υγείας.
 • Πολιτισμικά κέντρα και υπηρεσίες.
 • Μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Επιχειρήσεις που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και γενικότερα επενδυτικές επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαίδευση (ως καθηγητές οικονομικών και συναφών μαθημάτων).