ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΘΕΜΑ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΡΑ  Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΣ  «Χρηματοοικονομικό Άγχος σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: Μία μακροοικονομική Προσέγγιση»