Το Tμήμα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 προχώρησε στη λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Σκοπός των μεταπτυχιακών αυτών προγραμμάτων είναι η προετοιμασία, σε προχωρημένο επίπεδο, διοικητικών στελεχών και συμβούλων ικανών να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πολύπλοκο και δυναμικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλοντας σε επιχειρησιακές διαδικασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Tα Tμήματα Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχώρησαν στην επανίδρυση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος:

Στόχος του ανωτέρω προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διακεκριμένων επιστημόνων, τόσο στον χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης, όσο και στο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η συνέργεια των συνδυαστικών γνώσεων και της κριτικής ικανότητας πάνω σε κρίσιμα διεπιστημονικά θέματα δημιουργούν προστιθέμενη αξία, επαυξάνοντας το γνωσιακό κεφάλαιο σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

 

 

Ψηφιακή Βάση Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Ο.Δ.Ε.