Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 14/03/2024)

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 26/09/2023)

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2023)

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 • Αλλαγή ημέρας και ώρας στο εργαστήριο του μαθήματος "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ επ.(ΜΑΝ-ΔΑΠ)" . Θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα και ώρα 17.15 - 20.00 στο εργαστήριο ΚΕΚΤ-009 (εργ.) (αντί για Τρίτη 11.15 - 13.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα).
 • Αλλαγή ώρας στο μάθημα "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)" τις Δευτέρες. Θα διδάσκεται 13.15 - 15.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-202 ( αντί για 12.15 - 14.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).
 • Αλλαγή ώρας στο μάθημα "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ". Θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα και ώρα
  11.15-13.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-202 (αντί για 14.15 - 15.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα) και κάθε Τρίτη 09.15 – 11.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-202 (αντί για 08.15 – 11.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).
 • Αλλαγή ώρας στο μάθημα επιλογής "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ". Θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 18.15 - 21.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-105 (αντί για 15.15 - 18.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2022)

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2022)

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 • Αλλαγή ώρας και αίθουσας στο μάθημα επιλογής "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ επ. (ΒΕ)" από τη Δευτέρα 16/5/22. Θα διδάσκεται 12.15 - 14.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-336 και 14.15 - 15.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-340 (αντί για την ΓΛ-105, που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ώρας στο μάθημα επιλογής "ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ επ. (ΛΟΓ-ΧΡΗ)" από τη Δευτέρα 16/5/22. Θα διδάσκεται 15.15 - 18.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-340 (αντί για 14.15 - 17.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας στο μάθημα επιλογής «ΔΕΜΑΡ34 – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ επ. (ΜΑΡ-ΠΑΡ)». θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 18.15 – 21.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-105 (αντί για Δευτέρα 11.15-14.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 01/11/2021)

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 • Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα επιλογής «ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή 11.00-14.00 στην αίθουσα «ΚΕΚΤ-005» (αντί για το «ΓΛ21-204», όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).
 • Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα επιλογής «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ». Θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 18.15-21.00 στο εργαστήριο «ΚΕΚΤ-004 (Εργ.)» (αντί για το ΚΕΚΤ-005 (Εργ. ΟΔΕ), όπως φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή αίθουσας και ώρας για το μάθημα επιλογής «ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ». Θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 08.15-11.00 στην αίθουσα «ΚΕΚΤ-340» (αντί για 14.15-17.00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ώρας για το μάθημα επιλογής «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι». Θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 14.15-15.00 στην αίθουσα «ΚΕΚΤ-202» (αντί για 10.15-11.00 στο Π.αμφ., όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).                                 (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας για το μάθημα επιλογής «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ». Θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 11.15 – 14.00 στην αίθουσα «ΚΕΚΤ-340» (αντί για την Τρίτη, που φαίνεται στο πρόγραμμα).                       (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα 1ου εξαμήνου «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 12.15 – 14.00 θα διδάσκεται στην αίθουσα «ΚΕΚΤ-Π. Αμφ.» (αντί για την αίθουσα «ΚΕΚΤ-202», που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας στο μάθημα επιλογής «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ». Θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 16.15 – 19.00 (αντί για Τετάρτη που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας στο μάθημα επιλογής «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ». Θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 08.15 – 11.00 (αντί για Τρίτη που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας στο μάθημα επιλογής «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ». Θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 18.15 – 21.00 (αντί για Παρασκευή που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)

 

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2021)

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 • Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα 6ου εξαμήνου «ΔΕΛΟΓ22-1 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα και ώρα 08.15 – 11.00 εξ αποστάσεως (αντί για Τρίτη 14.15 – 17.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα επιλογής «ΔΕΜΑΡ33 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ επ. (ΜΑΡ-ΠΑΡ)» θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα και ώρα 12.15 – 15.00 εξ αποστάσεως (αντί για Παρασκευή 15.15 – 18.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)
 • Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα επιλογής «ΔΕΜΑΡ05 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING PLANS) επ. (ΜΑΡ-ΠΑΡ)» θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη και ώρα 12.15 – 15.00 εξ αποστάσεως (αντί για Τρίτη 09.15 – 12.00, που φαίνεται στο πρόγραμμα). (Link ανακοίνωσης)

 

Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2020)

Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 •  Αλλαγή ώρας στο μάθημα επιλογής "Οικονομική της Υγείας". Θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 18:15–21:00. (Link ανακοίνωσης)
 •  Αλλαγή στο μάθημα "Μικροοικονομική". Θα πραγματοποιείται μόνο κάθε Πέμπτη 15:15–18:00. (Link ανακοίνωσης)
 •  Αλλαγή ημέρας στο μάθημα επιλογής "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών". Θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 11:15–14:00. (Link ανακοίνωσης)
 •  Αλλαγή ώρας στο μάθημα επιλογής "Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις - Παίγνια". Θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 16:15–19:00. (Link ανακοίνωσης)

 

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 19/02/2020)

 Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 •  Αλλαγή ημέρας και ώρας στο εργαστήριο του μαθήματος επιλογής "Προγραμματισμός και Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου" της Επίκουρης Καθηγήτριας κας. Ε. Κοπανάκη. Θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 11:00–13 και Πέμπτη 12:00-14:00 στην αίθουσα 005.

 

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2019)

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 14/02/2019)

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2018)

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2018)

  Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2017)

 Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα Μαθημάτων:

 •  Αλλαγή ημέρας και ώρας στο μάθημα επιλογής "Δημόσια Οικονομική" της Καθηγήτριας κας. Σ. Χατζηδήμα και του Επ. Καθηγητή κ. Κ. Ελευθερίου. Θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 12:00–15:00 στην αίθουσα 338. (Link ανακοίνωσης)
 •  Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα "Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική". Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται στην αίθουσα 103 αντί της αίθουσας 104. (Link ανακοίνωσης)

 

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2017)

 Για το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 επιλέξτε εδώ.
(Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2016)