Διοικητικό Προσωπικό

Κυριακή Σταυριανίδου

Μαργαρίτα Ζαμπέτα

Ελένη Φλάμου

Νίκη Χριστόφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ