Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα ξένης γλώσσας (Αγγλικά) το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη λήψη του πτυχίου χωρίς να υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.

Αναλυτικά τα μαθήματα είναι τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ