Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΧΡΗ03-3
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
4ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Ν. Τσαγκαράκης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοικητικής και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σκοπός του είναι η ανάλυση και επεξήγηση εννοιών και θεμάτων των αγορών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται και παρουσιάζονται μέθοδοι για τον υπολογισμό: του νεκρού σημείου και του βαθμού μόχλευσης, της διαχρονικής αξίας του χρήματος (μελλοντική και παρούσα αξία), της αποτίμησης τίτλων  (μετοχών, ομολόγων) και των ταμειακών ροών. Εξετάζονται τα μείζονα επενδυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση επενδύσεων και η γίνεται εφαρμογή τους στο προϋπολογισμό επενδύσεων κεφαλαίου. Παρουσιάζεται ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου. Τέλος εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με την χρήση αριθμοδεικτών.

Περιεχόμενο:

 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Εισαγωγή, βασικές έννοιες και εργαλεία
  • Το περιβάλλον της επιχείρησης
  • Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας και των μη κερδοσκοπικών εταιρειών
  • Θεωρία αντιπροσώπευσης και κόστος αντιπροσώπευσης
  • Χρηματοπιστωτικές αγορές (αγορές χρήματος και κεφαλαίου)
  • Λογιστικά κέρδη και ταμειακές ροές.
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Οικονομικές καταστάσεις
  • Ανάλυση με αριθμοδείκτες
 • Νεκρό Σημείο και Μόχλευση
  • Ανάλυση νεκρού σημείου
  • Μόχλευση (λειτουργική, χρηματοδοτική και συνολική)
  • Κεφαλαιακή διάρθρωση
  • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
 • Διαχρονική Αξία Χρημάτων
  • Παρούσες & μελλοντικές αξίες
  • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
 • Αποτίμηση Μετοχών και Ομολόγων
  • Μετοχές
  • Ομόλογα
  • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
 • Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου
  • Έννοιες
  • Κριτήρια επένδυσης (περίοδος ανάκτησης, ΚΠΑ, ΕΣΑ, τΕΣΑ, δείκτης απόδοσης)
  • Αντιμετώπιση κινδύνου
  • Ειδικές περιπτώσεις (αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων, περιορισμένα κεφαλαία)
  • Παραδείγματα και επίλυση προβλημάτων
 • Κόστος Κεφαλαίου
  • Πηγές χρηματοδότησης και σχετικό κόστος
  • Ασκήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες των αγορών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων.
 • Να επεξεργάζονται δεδομένα για να αποτιμήσουν αξιόγραφα 
 • Να επεξεργάζονται  και να αξιολογούν επενδύσεις σε συνθήκες βεβαιότητας  χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης που διδάχθηκαν.
 • Να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου
 • Να γνωρίζουν τις βασικές πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεις και τους κύριους αριθμοδείκτες
 • Να λαμβάνουν αποφάσεις στον τομέα αυτό.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Αποφάσεις Επενδύσεων», Γ. Αρτίκης, Εκδόσεις Interbooks, 2002, Αθήνα.
 • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική», Δ. Βασιλείου και Ν. Ηρειώτης, Εκδόσεις Rosili, 2008, Αθήνα.
 • «Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Θεωρία και Πρακτική», Α. Δράκος και Γ. Καραθανάσης, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2010, Αθήνα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ