Οι Σύμβουλοι Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 είναι οι εξής:

 • Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε έτος σπουδών:
  • Α΄ Έτος (1ο-2ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Διδασκάλου
  • Β΄ Έτος (3ο-4ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγητής Β. Ζήσης
  • Γ΄ Έτος (5ο-6ο Εξάμηνο): Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Κοπανάκη
  • Δ΄ Έτος (7ο-8ο Εξάμηνο): Καθηγητής Γ. Παπαναστασόπουλος

 

 • Σύμβουλοι Σπουδών για κάθε Κατεύθυνση:
  • Χρηματοοικονομική και Λογιστική: Καθηγητής Π. Αρτίκης
  • Μάρκετινγκ και Παραγωγή: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Τσόγκας
  • Μάνατζμεντ και Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα: Αναπλ. Καθηγητής Φ. Νταλιάνης