• Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2024)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου - Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/05/2024)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2024)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου - Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2024)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/07/2023)

Αλλαγές στο παραπάνω πρόγραμμα:

 • Αλλαγή αίθουσας εξέτασης του μαθήματος "ΔΕΜΑΡ47-1-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ επ. (ΜΑΡ-ΠΑΡ)": αίθουσα ΚΕΚΤ-106, αντί της ΚΕΚΤ-002 που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
 • Αλλαγή αίθουσας εξέτασης των μαθημάτων "ΔΕΔΙΚ31-3-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)", "ΔΕΔΙΚ31-1-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) (παλ. προγ.,<=Δ15)", "ΔΕΔΙΚ25-1-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (παλ. προγ.,<=Δ00)": αίθουσες ΚΕΚΤ-Π. Αμφ., ΚΕΚΤ-105, ΚΕΚΤ-106, ΚΕΚΤ-107, αντί των ΚΕΚΤ-102, ΚΕΚΤ-103 που αναγράφονται στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
 • Αλλαγή αίθουσας εξέτασης των μαθημάτων "ΔΕΔΙΚ31-2-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) (παλ. προγρ.)", "ΔΕΔΙΚ31-5-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επ. (ΕΕ)": αίθουσα ΚΕΚΤ-203, αντί της ΚΕΚΤ-108 που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
 • Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "ΔΕΛΟΓ22 - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (Δ<=Δ12), ΔΕΛΟΓ22 – 1 - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος (Δ>=Δ17)": θα εξεταστεί τη Δευτέρα 25/9/23 και ώρα 18.00 – 21.00 (αντί για Τρίτη 12/9/23, που φαίνεται στο αναρτημένο πρόγραμμα) στις ίδιες αίθουσες ΚΕΚΤ-002, ΚΕΚΤ-Π. Αμφ.. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

 

 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου - Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2023)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου - Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 30/05/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2022)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 08/06/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 01/02/2021)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 03/08/2020)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2020)
 •  Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 20/12/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/07/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/05/2019)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2018)

Αλλαγές στο παραπάνω πρόγραμμα:

 • Αλλαγή αίθουσας εξέτασης του μαθήματος "Μηχανογραφημένα Συστήματα Λογιστικής": αίθουσα Η/Υ 007-008, αντί των αιθουσών 339 και 340 που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής.
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/07/2018)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 04/05/2018)

Αλλαγές στο παραπάνω πρόγραμμα:

 • Προσθήκη αίθουσας στην εξέταση του μαθήματος ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Τμήμα Α: Α-Λ), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/5/2018 στις 15:45-17:45 στις αίθουσες 001, 002, Π. Αμφ. και 201.
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 22/12/2017)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/07/2017)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου - Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 09/06/2017)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου - Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητέςτου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2017)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 21/12/2016)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 15/07/2016)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου - Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2016)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου - Μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/01/2016)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 14/12/2015)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2015 - Για την ανακοίνωση αλλαγών εξετάσεων λόγω των εκλογών 20ης Σεπτ. επιλέξτε εδώ)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 πατήστε εδώ. 
  (Τελευταία ενημέρωση: 29/06/2015)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2014)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 17/07/2014)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου - Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 08/05/2014)
 • Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 πατήστε εδώ.
  (Τελευταία ενημέρωση: 19/12/2013)