Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι χειμερινού εξαμήνου «ΔΕΜΑΡ47-1-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ επ. (ΜΑΡ-ΠΑΡ)» την Παρασκευή 29/9/2023 και ώρα 15.45 – 17.45, θα εξεταστεί στην αίθουσα ΚΕΚΤ-106 (αντί της ΚΕΚΤ-002, που φαίνεται στο πρόγραμμα).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ