Ένας από τους βασικούς στόχους του τμήματος είναι η ανακάλυψη νέας γνώσης μέσα από την έρευνα προκειμένου να γίνεται συνεχής εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της διδασκαλίας.

Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο είναι αναγκαία η νέα γνώση μέσα από συνεχής ερευνητική προσπάθεια  αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες. Για την ανάπτυξη αυτών το τμήμα Ο.Δ.Ε. δέχεται υποψήφιους διδάκτορες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους σκοπούς του Τμήματος.

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο διαπνέεται από την ακαδημαϊκή ελευθερία και διεξάγεται σύμφωνα με τη συνείδηση κάθε μέλους ΔΕΠ και την επιστημονική δεοντολογία και ηθική. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια δοκιμασία που εμπλέκει τον Υποψήφιο Διδάκτορα και το Επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε μια πολυεπίπεδη διαπροσωπική σχέση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινή συναίνεση των δύο μερών για να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία.

Μια Διδακτορική Διατριβή χαρακτηρίζεται από ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος έχει στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και την άρτια εκπαίδευση των νέων ερευνητών.

Οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικης διατριβής γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.