Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και ισχύουν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι ένας ή περισσότεροι καθηγητές (ακαδημαϊκοί συντονιστές) σε κάθε Τμήμα. Η επιλογή των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν γίνεται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και αφορά όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν τα ονόματα των Ακαδημαϊκών Συντονιστών του Τμήματός τους στους οποίους πρέπει να απευθύνονται και τα Πανεπιστήμια προς τα οποία μπορούν να μετακινηθούν από το σχετικό κατάλογο που είναι αναρτημένος στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ακαδημαϊκοί συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες θέτουν και επιπλέον κριτήρια τα οποία πρέπει να δημοσιοποιούν στις ανακοινώσεις-προκηρύξεις θέσεων που θα αναρτήσουν. Οι φοιτητές προκειμένου να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν πρέπει αρχικά να κάνουν αίτηση προς τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές και να βρουν πληροφορίες για το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Στις ιστοσελίδες όλων των Πανεπιστημίων, εκεί όπου γίνεται αναφορά στις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στο πρόγραμμα Erasmus+, υπάρχουν οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων, τη δυνατότητα στέγασης και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι απαραίτητα για τους εξερχόμενους φοιτητές. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συμβουλεύονται τους πληροφοριακούς φακέλους των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων από το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου κατά τις ώρες κοινού, Τρίτη έως Πέμπτη, 10.00 - 12.00.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Erasmus+, δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και πρόσφατα απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με στόχο την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε διεθνές περιβάλλον.

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα Erasmus+ πατήστε ΕΔΩ.