Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι τα μαθήματα 2ου  εξαμήνου «ΔΕΔΙΚ31-3-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)», «ΔΕΔΙΚ31-1-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) (παλ. προγ.,<=Δ15)» και «ΔΕΔΙΚ25-1-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (παλ. προγ.,<=Δ00)» την Πέμπτη 7/9/2023 και ώρα 13.30 – 15.30, θα εξεταστούν στις αίθουσες ΚΕΚΤ-Π. Αμφ., ΚΕΚΤ-105, ΚΕΚΤ-106, ΚΕΚΤ-107 (αντί των ΚΕΚΤ-102, ΚΕΚΤ-103, που φαίνονται στο πρόγραμμα).

Τα μαθήματα 2ου  εξαμήνου «ΔΕΔΙΚ31-2-ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) (παλ. προγρ.)» και επιλογής χειμερινού εξαμήνου «ΔΕΔΙΚ31-5-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επ. (ΕΕ)» την Τρίτη 12/9/2023 και ώρα 13.30 – 15.30, θα εξεταστούν στην αίθουσα ΚΕΚΤ-203 (αντί της ΚΕΚΤ-108, που φαίνεται στο πρόγραμμα).                                                                                         

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.