Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ10
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
4ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
5
Διδάσκων / ουσα
 Χ. Αγιακλόγλου,  Γ. Οικονόμου (Ομότιμος Καθηγητής)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των βασικών ποσοτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην Διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων.  Αρχικά, και μετά από μία σύντομη αναδρομή στην έννοια της μίας μεταβλητής, αναλύεται η τεχνική της παλινδρόμησης για το απλό, καθώς και για το πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα μαζί με όλα τα προβλήματα της παλινδρόμησης, όπως επίσης και οι περιπτώσεις ψευδομεταβλητών αλλά και υποδειγμάτων με χρονικές υστερήσεις. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι προσδιοριστικές τεχνικές των μεθόδων εξομάλυνσης, όπως και της διάσπασης χρονοσειρών. Τέλος, καλύπτονται οι περιοχές των τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων με συνθήκες αβεβαιότητας, της θεωρίας ουράς, καθώς και της θεωρίας των παιγνίων. 

Περιεχόμενα:

 • Βασικές έννοιες προβλέψεων και ανάλυσης αποφάσεων
 • Στατιστική Ανάλυση και αναφορά
 • Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα
 • Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα και Προβλήματα παλινδρόμηση
 • Ψευδομεταβλητές και υποδείγματα χρονικών υστερήσεων
 • Μέθοδοι εξομάλυνσης
 • Διάσπαση Χρονοσειρών
 • Ανάλυση Αποφάσεων
 • Θεωρία Ουράς
 • Θεωρία Παιγνίων
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν και  να εφαρμόζουν ποσοτικές τεχνικές για τη λήψη οικονομικών αλλά και Διοικητικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Χ. Ν. Αγιακλόγλου και Γ. Σ. Οικονόμου “Μέθοδοι Προβλέψεων και Ανάλυσης Αποφάσεων” Β’ Έκδοση.
 • Γ. Οικονόμου και Α. Γεωργίου  “Επιχειρησιακή Έρευνα για τη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ