Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΘ33-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
4 / 1 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
4ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Ε. Κοπανάκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται βασικές έννοιες και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση διαφορετικών επιχειρησιακών προβλημάτων, η περιγραφή μεθοδολογιών και μαθηματικών μοντέλων επίλυσής τους, καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων επίλυσής τους, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Περιεχόμενο:

 • Διαδικασία Λήψεως Διοικητικών Αποφάσεων,
 • Γραμμικός Προγραμματισμός (Διαμόρφωση Μοντέλων - Μέθοδος Simplex - Επίλυση με Η/Υ - Εφαρμογές),
 • Ανάλυση Ευαισθησίας - Δυϊκή Θεωρία,
 • Πρόβλημα Μεταφοράς - Εκχώρησης,
 • Δικτυωτή Ανάλυση,
 • Δυναμικός Προγραμματισμός
 • Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης (Case Studies)
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον τομέα της Επιχειρησιακής Έρευνας.
 • Να αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να αναλύουν διαφορετικά επιχειρηματικά προβλήματα.
 • Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων απόφασης.
 • Να αναλύουν προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν μαθηματικά μοντέλα (μοντελοποίηση προβλήματος), λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, τις βασικές υποθέσεις και τους περιορισμούς του προβλήματος.
 • Να προσδιορίζουν τα βήματα, με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση ενός προβλήματος απόφασης, με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και αλγορίθμων.
 • Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων και τη λύση ενός προβλήματος.
 • Να διαμορφώνουν και να ελέγχουν εναλλακτικά σενάρια ή λύσεις.
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία λογισμικού για την επεξεργασία και επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • «Eπιχειρησιακή Έρευνα για τη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων» Γ. Οικονόμου – Α. Γεωργίου, Έκδοση Β’, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2016.
 • «Επιχειρησιακή Έρευνα: Μέθοδοι & τεχνικές λήψης αποφάσεων», Π.Υψηλάντης, 5η έκδοση (ανανεωμένη), εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ