Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ41
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / 1 / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
4ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 - Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην εισαγωγή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή ως τομέα κυρίως του Μάρκετινγκ, αλλά και της Ψυχολογίας της Συμπεριφοράς.

Αναλύεται το βασικό υπόδειγμα αγοραστικής απόφασης και συμπεριφοράς, καθώς και οι παραλλαγές του, όπως αυτές εξαρτώνται από το βαθμό εμπλοκής του καταναλωτή στην απόφαση.

Παρουσιάζονται τα ψυχολογικά κίνητρα των καταναλωτών, καθώς και οι διαστάσεις της προσωπικότητάς τους ως δομικά στοιχεία της λήψης αποφάσεων.

Αναλύονται οι επιπτώσεις στην αγοραστική συμπεριφορά από την καταναλωτική κουλτούρα, τα δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών και την εξατομικευμένη αντίληψη της πραγματικότητας.

Τέλος αναλύονται βασικές καταναλωτικές συμπεριφορές, όπως η αποδοχή της καινοτομίας, η πιστότητα των καταναλωτών, η συμπεριφορά μετά την αγορά, η διαδικασίες ανάπτυξης και διαχείρισης παραπόνων, κ.τ.λ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ουσιαστικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνεται πλήρως την έννοια και το περιεχόμενο της Καταναλωτικής Συμπεριφοράς ως μίας ουσιαστικής μεταβλητής της λειτουργίας του Μάρκετινγκ.
  • Να διακρίνει τις διαφορετικής μορφές καταναλωτικών αποφάσεων και του αντίστοιχου βαθμού εμπλοκής του καταναλωτή σε αυτές.
  • Να γνωρίζει τους τρόπους δημιουργίας και αλλαγής των στάσεων των καταναλωτών, των απόψεών τους και των προτιμήσεών τους.
  • Να κατανοεί το ρόλο της κουλτούρας στην αγοραστική συμπεριφορά.
  • Να αναγνωρίζει τα στάδια αποδοχής μιας καινοτομίας, καθώς και τις ενέργειες των καταναλωτών μετά την ολοκλήρωση μιας αγοράς
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Π. Μάλλιαρης Δ’ Έκδοση, εκδ. Σταμούλη, 2012, Αθήνα.
  • «Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ », Α. Τσακλάγκανος,  Αφοι. Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., 2018.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ