Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ18
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
ΔΕΟΔΕ07 Μάνατζμεντ
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ν. Γεωργόπουλος, Ε. Κοπανάκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει και επεξηγήσει βασικές έννοιες και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, εστιάζοντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρηση προς πελάτη. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφονται και εξετάζονται διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αναλύεται η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή τους. Επίσης, αναλύονται οι επιπτώσεις των social media στις επιχειρήσεις και παρουσιάζονται βασικές αρχές του ψηφιακού marketing. Τέλος, αναλύονται και εξετάζονται σημαντικές απειλές ασφάλειας και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 •  Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 •  Επιχειρηματικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με έμφαση στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C
 •  Τεχνολογική Υποδομή Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 •  Κινητό εμπόριο (mobile commerce)
 •  Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social media sites) και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 •  Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 •  Στρατηγική & Τεχνικές ψηφιακού marketing
 •  Ζητήματα Ασφάλειας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 •  Ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου με τη βοήθεια τεχνολογιών Διαδικτύου και σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν τη διαφορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου από το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
 •  Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου B2C.
 •  Να αναλύουν ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνολογική υποδομή εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.
 •  Να αναλύουν κύρια ζητήματα που σχετίζονται με το κινητό εμπόριο (mobile commerce).
 •  Να κατανοούν τις διαφορές εφαρμογών Web και Web 2.0 (Social Media).
 •  Να αναλύουν τις επιπτώσεις των social media στις επιχειρήσεις.
 •  Να κατανοούν βασικά θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση στρατηγικής ψηφιακού marketing.
 •  Να κατανοούν και να περιγράφουν προβλήματα ασφάλειας και τρόπων αντιμετώπισής τους.
 •  Να αναπτύσσουν εφαρμογές.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν", Ν. Γεωργόπουλος, Μ. Πανταζή, Ι. Βαγγελάτος και Χ. Νικολαράκος, εκδ. Ε. Μπένου, 2013, Αθήνα.
 •  "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ", Βλαχοπούλου Μάρω, Δημητριάδης Σέργιος, ISBN: 978-960-7745-32-3, Εκδ. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, 2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ