Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ17
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ε. Διδασκάλου
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας  των μεταφορικών επιχειρήσεων και του τομέα των μεταφορών γενικότερα, ώστε ο αυριανός μάνατζερ μιας μεταφορικής επιχείρησης να είναι εφοδιασμένος με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις για μια αποτελεσματική διοίκηση στην επιχείρησης. Ειδικότερα το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα των μεταφορών, μέσω της εξοικείωσής τους με βασικές έννοιες και όλα τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία.

Περιεχόμενο:

 •  Μορφές οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων.
 •  H αγορά των μεταφορών (Οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές).
 •  Tα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας.
 •  Zήτηση και προσφορά των μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών και οι προσδιοριστικοί παράγοντές τους.
 •  Eλαστικότητες τιμής, εισοδήματος και προσφοράς, η σταυροειδής ελαστικότητα στις μεταφορές και τη ναυτιλία.
 •  Kόστος παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών, κόστος απόσβεσης, ανάλυση του κοινωνικού κόστους.
 •  Tρόποι τιμολόγησης, διάκριση τιμών, οριακό κόστος, μεθοδολογία τιμολόγησης.
 •  Eπιδοτήσεις των μεταφορών, η εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους.
 •  Oι επενδύσεις στο μεταφορικό τομέα.
 •  Mέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στις μεταφορές (μονοκριτηριακές, πολυκριτηριακές, ανάλυση κόστους οφέλους, IRR, NPV).
 •  Στρατηγικός Σχεδιασμός στην μεταφορική επιχείρηση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσα από την ανάλυση των βασικών εννοιών ο φοιτητής θα λάβει  τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλάδου των μεταφορών. Έτσι η ύλη θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεταφορικών υπηρεσιών, οι ελαστικότητες, το κόστος παραγωγής, οι τρόποι τιμολόγησης καθώς επίσης και οι επενδύσεις στις μεταφορές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Ε. Σαμπράκος, «Οικονομική των Μεταφορών», Εκδ. Βαρβαρήγου, Πειραιάς 2018.
 •  Ε. Σαμπράκος, «Ο τομέας των μεταφορών και οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 2009.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ