Τίτλος:
Καθηγητής
Γραφείο:
411 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Παρασκευή: 12:00 - 15:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford.

Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το επίπεδο «Δ - Εκπόνηση Αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες».

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Corporate Finance, The  European Journal of Finance, European Management Journal, Journal of Financial Management, Markets and Institutions, The British Accounting Review και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΟΔΕ και Πρόεδρος της ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΟΔΕ. Τέλος, έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει λάβει επί σειρά ετών τον τίτλο καλύτερης διδακτικής επίδοσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 
Διδασκαλία
 1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6ο εξάμηνο)
 2. Διαχείριση Κινδύνου (7ο εξάμηνο)
 3. Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος (Επιλογής)
 4. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)
 
 
Δημοσιεύσεις
 1. Artikis, P., Diamantopoulou, L., Kampouris, C., 2022. Macroeconomic effects on systematic risk in Europe. The case of Cyclical v. non-Cyclical companies, Actual Problems of Economics, 256/257, 54-78, DОІ: 10.32752/1993-6788-2022-1-256-257-54-78.
 2. Artikis, P., Kiosses, N., Nerantzidis, M., Tampakoudis, I., 2022. The effect of board size on shareholder value: Evidence from bank mergers and acquisitions, European Management Journal, https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.09.002.
 3. Artikis, P., Kampouris, C., 2022. Is intrinsic value priced in the cross section of stock returns?, Congent Economics and Finance, 10, pp. 1-20, https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2098607.
 4. Artikis, P., Diamantopoulou, L., Kampouris, C., 2022. Risk factors and stock price performance of US sectors. A quantile approach, Theoretical Economic Letters, 12, 859-881.
 5. Artikis, P., Diamantopoulou, L., Papanastasopoulos, G., 2022. Asset Growth and Stock Returns in European Equity Markets: Implications of Investment and Accounting Distortions, Journal of Corporate Finance, Vol. 73, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102193.
 6. Artikis, P. G., Diamantopoulou, L., & Papanastasopoulos, G. A., 2021. New insights on the asset growth anomaly: evidence from Europe. The European Journal of Finance, 28:18, pp. 1867-1891, DOI: 10.1080/1351847X.2021.2020145.
 7. Artikis, P., Papanastasopoulos, G., 2019. Assymetries in the Persistence and Pricing of Cash Flows, Journal of Economic Asymmetries, 19, pp.1-10.
 8. Artikis, P., 2018. Market Efficiency and Fundamental Valuation. Evidence from the German Stock Exchange.The Journal of Prediction Markets, 12(2), pp.1-24.
 9. Artikis, P., 2018. Liquidity as an Asset Pricing Factor in the UK. The Journal of Financial Management, Markets and Institutions, 6(2).
 10. Apergis, N., Artikis, P., 2016. Foreign Exchange Risk, Equity Risk Factors and Macroeconomic Growth. Atlantic Economic Journal, 44(4), pp. 425-445.
 11. Artikis, P., Papanastasopoulos, G., 2016. Implications of the Cash Component of Earnings for Earnings. The British Accounting Review, 48(2), pp.117-133.
 12. Apergis, N., Artikis, P., Kyriazis, D., 2015. Does Stock Market Liquidity Explain Economic Activity? New Evidence from Two Large European Stock Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 38, pp.42-64.
 13. Artikis, P., Nifora, G., 2012. Capital Structure, Macroeconomic Variables and Stock Returns. Evidence from Greece. International Advances in Economic Research, 18(1), pp.87-101.
 14. Apergis, N., Artikis, P., Sorros, J., 2010. Asset Pricing and Foreign Exchange Risk. Research in International Business and Finance, 25, pp.308-328.
 15. Artikis, P., 2010. Equity Risk Factors and Macroeconomic Growth in Greece. International Advances in Economic Research, 16, pp.328-329.
 16. Artikis, P., Mutenga, S., Staikouras, S., 2008. Corporate Bancassurance Structures: The Case of Greece. Risk Management, 10, pp.85-103.
 17. Artikis, P., Mutenga, S., Staikouras, S., 2008. A Practical Approach to Blend Insurance in the Banking Network. The Journal of Risk Finance, 9(2), pp.106-124.
 18. Artikis, P., Kalotychou, E., Staikouras, S., 2007. Interest Rate Fluctuations and the UΚ Financial Services Industry. Applied Financial Economics Letters, 3(5), pp.343–347.
 19. Artikis, P., 2002. Evaluation of Equity Mutual Funds Operating in the Greek Financial Market. Managerial Finance, 28(5), pp.27–54.
 20. Artikis, P., 2001. Risk analysis of bond mutual funds: a case study in the Greek financial market. Managerial Finance, 27(6), pp.42–59.
 21. Artikis, P., Artikis, G., 1999. A Stochastic Simulation Approach to Financial Forecasting Using Simultaneous Equations. Managerial Finance, 25(8), pp. 12-21.
 22. Artikis, P., 1999. A Capital Budgeting Stochastic Simulation Model Applied in the Banking Industry. Managerial Finance, 25(8), pp. 1-11.
 
Συγγράμματα
 1. Αρτίκης Π. «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα, 2014.
 2. Αρτίκης Π. «Διαχείριση Αξίας και Κινδύνου», Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα, 2014.
 3. Reilly F., Brown K., «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Επιμέλεια Αρτίκης Π., Εκδόσεις Broken Hill Publishers, 2019.
 4. Fabozzi, F., «Αγορά Ομολόγων Ανάλυση και Στρατηγικές», Επιμέλεια Αρτίκης Π., Εκδόσεις Broken Hill Publishers, 2017.
 5. Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., “Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων”, Επιμέλεια Αρτίκης Π., Εκδόσεις Broken Hill Publishers, 2017.
 6. Cuthbertson, K., Nitzsche, D., O’ Sullivan, N., «Παράγωγα Θεωρία και Πρακτική», Επιμέλεια Αρτίκης Π., Εκδόσεις Broken Hill, 2022.
 
Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Παρασκευή: 12:00 - 15:00
 
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ