Τίτλος:
Καθηγητής
Γραφείο:
409 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:

Πέμπτη: 16:00 - 18:00

Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, και με εφαρμογές στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική, στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech) και στα Κρυπτονομίσματα (Cryptocurrencies). Στο παρελθόν υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο κ. Φίλιππας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε όλα σχεδόν τα Ελληνικά Οικονομικά περιοδικά και τις σχετικές οικονομικές εφημερίδες, όπου υπήρξε τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Καθημερινή και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance, Journal of Multinational Financial Management, Applied Mathematics & Computation, Applied Economics, Applied Financial Economics, Applied Financial Economics Letters, Applied Economics Letters, Managerial and Decision Economics, Review of Development Economics, International Review of Economics and Business, Journal of Applied Business Research, Research in International Business and Finance, Economics Bulletin και άλλα.

Το έργο του έχει τύχει παγκόσμιας αναγνώρισης αφού έχει αναφερθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά της Χρηματοοικονομικής όπως: Financial Management, Journal of Empirical Finance, Quantitative Finance, όπως International Review of Financial Analysis, Multinational Finance Journal, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, European Journal of Finance κ.ά.

Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων και επτά ερευνητικών μελετών. Πιο συγκεκριμένα τα βιβλία του «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον» (1999) και «Επενδύσεις» (2005) έχουν εξαντληθεί. Το νέο του βιβλίο με τίτλο « Η Ψυχολογία των Αγορών εκδόθηκε το 2015.

Επιπρόσθετα έχει εκδώσει δύο παιδικά βιβλία για την προώθηση της χρηματοοικονομικής γνώσης αναφορικά με την αποταμίευση (saving) και τον προγραμματισμό (budgeting) και με τίτλους «Αποταμιεύοντας για το μέλλον μας» και «Προγραμματίζοντας για το μέλλον μας» αντίστοιχα.

Την 1η Απριλίου 2013, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Το 2016 ίδρυσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI). Το Ινστιτούτο αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας μας με αποστολή την καταπολέμηση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.

 Διδασκαλία
 1. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (6ο εξάμηνο)
 2. Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές (Επιλογής)
 3. Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Επιλογής)
 Δημοσιεύσεις
 1. Economou, F., Hassapis, C. & Philippas, N. (2018). “Investors’ fear and herding in the stock market”, Applied Economics (IF: 0.75, 2* ABS List, SJR: Q2).
 2. Economou, F., Hassapis, C., Philippas, N. & Tsionas, M. (2016). “Foreign Direct Investment Determinants in OECD and Developing Countries”, Review of Development Economics, (IF: 0.54, 2* ABS List, SJR: Q2).
 3. Babalos, V., Caporale, G.M. & Philippas N. (2015). “Gender, style diversity and their effect on fund performance”, Research in International Business and Finance, (2* ABS List, SJR: Q1).
 4. Babalos, V., Doumpos, M., Philippas, N., & Zompounidis, K. (2015). “Towards a holistic approach for mutual fund performance appraisal”, Computational Economics, Volume 46, Issue 1, pp 35-53 (IF: 1.038, 1* ABS List, SJR: Q2).
 5. Babalos, V., Mamatzakis, E. & Philippas, N. (2013). “Estimating performance aspects of Greek equity funds with a liquidity-augmented factor model”, Applied Financial Economics, Volume 23, pp. 629-647 (2* ABS List, SJR: Q2).
 6. Philippas, N. (2013). “Did Behavioral Mutual Funds Exploit Market Inefficiencies During or After the Financial Crisis?”, Multinational Finance Journal (1* ABS List).
 7. Philippas, N. (2013). “Does herd behaviour exist in the commodities market?”, International Journal of Portfolio Analysis and Management .
 8. Philippas, N. (2013). “Mutual fund performance evaluation during periods of market turbulence: Evidence from the Greek Market”, Investment Management and Financial Innovations, Volume 10, Issue 1, pp. 174-183 (SJR: Q3).
 9. Philippas, N., Economou, F., Babalos, V. & Kostakis, A. (2013). “Herding behavior in REITs: Novel tests and the role of financial crisis”, International Review of Financial Analysis, Volume 29, pp. 166–174 (IF: 1.566, 3* ABS List, SJR: Q2).
 10. Babalos, V., Caporale, G.M. & Philippas N. (2012). “Efficiency evaluation of Greek equity funds”, Research in International Business and Finance, Volume 26, Issue 2, Pages 317–333 (2* ABS List, SJR: Q1).
 11. Babalos, V., Philippas, N., Doumpos, M., & Zompounidis, K. (2012). “Mutual funds performance appraisal using stochastic multicriteria acceptability analysis”, Applied Mathematics & Computation, Vol 218, pp. 5693–5703 (IF: 2.3, SJR: Q1).
 12. Economou, F., Kostakis, A. & Philippas, N. (2011). “Cross-country effects in herding behaviour: Evidence from four south European markets”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol 21, Issue 3, pp. 443-460 (IF: 1.719, 3* ABS List, SJR: Q1).
 13. Philippas, N. & Babalos, V. (2010). “Evaluation of Greek Equity Funds using Data Envelopment Analysis (DEA), Studies on the Greek Financial System, pp. 359-385.
 14. Babalos, V., Kostakis, A. & Philippas, N., (2009). “Managing mutual funds or managing expense ratios? Evidence from the Greek fund industry”, Journal of Multinational Financial Management, vol. 19(4), pp. 256-272 (2* ABS List, SJR: Q2).
 15. Philippas, N., Caporale, G.M. & Economou, F. (2008). “Herding behaviour in extreme market conditions: the case of the Athens Stock Exchange”, Economics Bulletin, Vol. 7, No. 17, pp.1-13 (SJR: Q3).
 16. Babalos, V., Caporale, G.M., Kostakis, A. & Philippas, N. (2008). “Testing for Persistence in Mutual Fund Performance and the ex-post verification Problem: Evidence from the Greek Market”, European Journal of Finance, Vol. 14 (8), pp. 735-753 (IF: 0.848, 3* ABS List, SJR: Q1).
 17. Babalos, V., Kostakis, A. & Philippas, N. (2007). “Spurious results in testing mutual fund performance persistence: Evidence from the Greek market”, Applied Financial Economics Letters, Volume 3(2), pp 103-108 (SJR: Q3).
 18. Philippas, N. (2006). “Trying But Failing to Ride the Bull Market: A Random Coefficient Model to Examine Greek Mutual Funds Performance”, Journal of Financial Decision Making, Volume 2(1), pp. 1-12.
 19. Caporale, G.M., Philippas, N. & Pittis, N. (2004). “Feedbacks Between Fund Flows and Security Returns: Evidence from the Greek Capital Market”, Applied Financial Economics, vol. 14, pp 981-989 (2* ABS List, SJR: Q2).
 20. Fiotakis, Th. & Philippas, N. (2004). “Chasing Trend And Losing Money: Open End Mutual Fund Investor’s Trading In Greece”, Applied Economics Letters, Volume 11, No2, pp117-121 (IF: 0.504, 1* ABS List, SJR: Q3).
 21. Philippas, N. (2002). “Market Timing and Selectivity: An Empirical Investigation into the Features of Greek Mutual Fund Managers”, Journal of Applied Business Research, Volume 18(3), pp 97-108 (SJR: Q3).
 22. Philippas, N. & Tsionas, E. (2002). “Performance Evaluation: A Review Article and an Empirical Investigation of Greek Mutual Fund Managers”, The International Business and Economics Journal, Volume 1(6), pp 31-44 (SJR: Q4).
 23. Philippas, N. (1998). “An Analysis of the Market Model Using Data from a Fledging Market”, International Review of Economics and Business, p.p. 745 – 768.
 24. Karathanasis, G. & Philippas, N. (1993). “Heteroscedasticity in the Market Model: Some Evidence from the Athens Stock Exchange”, Managerial and Decision Economics, pp 563-567 (SJR: Q3).
 25. Karathanasis, G. & Philippas, N. (1988). “Estimation of Bank Stock Price Parameters and the Variance Components Model”, Applied Economics, Volume 20, p.p. 497 – 507 (IF: 0.75, SJR: Q2).
 26. Karathanasis, G. & Philippas, N. (1987). “Estimation of Share Valuation Parameters from Time Series and Cross Section Data. Some Results Using Data from the Athens Stock Exchange”, International Review of Economics and Business, Volume 34, p.p. 1167 – 1177.
 Συγγράμματα
 1. «Η ψυχολογία των αγορών: Παρεμβάσεις πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση», 2015, υπό έκδοση Εκδόσεις Πεδίο.
 2. «Αμοιβαία Κεφάλαια, Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις», 2010, το οποίο διδάσκεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 3. «Ασκήσεις για το βιβλίο Επενδύσεις, 505 Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών», 2007, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, το οποίο διδάσκεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 4. «Επενδύσεις», 2005, Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, το οποίο διδάσκεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 5. «Αμοιβαία Κεφάλαια και Χρηματιστηριακό Περιβάλλον», 1999, Εκδόσεις Globus Invest, το οποίο δίδασκα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 2η Έκδοση (εξαντλήθηκε).
 6. «Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών», 1990, (Με τον Καθηγητή Γ. Καραθανάση), Εκδόσεις Σάκκουλα, υπό την αιγίδα και τη χρηματοδότηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
 7. «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική», 2011.
 Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Πέμπτη: 16:00 - 18:00
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ