Τίτλος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο:
436 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Τρίτη: 11:00 - 14:00
 • Τετάρτη: 14:00 - 15:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Η Ελένη Α. Διδασκάλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει μαθήματα όπως Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Ενέργειας, Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διδάσκει μαθήματα όπως Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα, Τουρισμός και Περιβάλλον: Βιώσιμος Τουρισμός, Τουρισμός και Μεταφορές, Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις. Διδάσκει επίσης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" , "Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών", “Executive M.Β.Α.” “Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού” του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΔΠΜΣ “Δίκαιο και Οικονομία”, ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων όπως «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς», «DICIPASS4YOUTH», «Έρευνες Παρακολούθησης κοινωνικό - οικονομικών εξελίξεων και δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου», «Επιχειρηματικότητα Ενεργός Μάθηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και “ΒΙΟΠΕΙΡΑΙΑΣ Προηγμένη Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Πολιτών-Ιδιοκτητών Μμεπιχ. Περιφέρειας Πειραιά Μέσω Ενός Ευφυούς Συστήματος Πληροφόρησης Και Εκπαίδευσης”. Είναι Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ έχει διδάξει και στο Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχει συνεργασθεί με δομές μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Εκπαιδεύτρια, Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στην Επιχειρηματικότητα και στην Καινοτομία, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, στην Aνάπτυξη Eιδικών Mορφών Tουρισμού με έμφαση στην Aνάπτυξη του Tουρισμού Eυεξίας, στις Μεταφορές. Έχει δημοσιευμένο έργο σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές, Διεθνή Συνέδρια με Κριτές, Πανελλήνια Συνέδρια με Κριτές, Εκδόσεις Βιβλίων με Κριτές, Εργασίες σε Επιστημονικές Επετηρίδες. Επίσης είναι κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

Διδασκαλία
 1. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας (2ο εξάμηνο)
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος (3ο εξάμηνο)
 3. Διαχείριση Ενέργειας (Επιλογής)
Δημοσιεύσεις

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

 1. Fousteris, A., Didaskalou, E., Tsogas, M-M and  Georgakellos, D. (2018) Sustainability, 10(12) 4399; https://doi.org/10.3390/su10124399
 1. Vougioukli, A.-Z., Didaskalou, E., Georgakellos D. (2017) Financial appraisal of small hydro-power considering the cradle-to-grave environmental cost: A case from Greece, Energies, 10, 430, Special Issue “Contemporary Environmental Paradigms and the Renewable Energy in Rural Economies”
 2. Charalampopoulos, I., Nastos, P., Didaskalou, E. (2017) Human thermal conditions related to North Europeans' web searching behavior (Google Trends) on Mediterranean touristic destinations, Urban Sci. 2017, 1, 8
 3. Georgakellos, D., Didaskalou E. (2014) Air pollutants externalities associated with the life cycle of renewable energy sources power plants: A comparative appraisal, International Journal of Energy and Environment, Vol 8, pp 154-161
 4. Didaskalou, E.A., Lagos D., Nastos, P.Th. (2009) “Wellness tourism: evaluating destination attributes for tourism planning in a competitive segment market”, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 4, No 4, pp 113-126
 5. Didaskalou, E. & Nastos, P. (2003) The Role of Climatic and Bioclimatic Conditions, in the Development of Health Tourism Product, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol 14, No 2, pp 107-126

Διεθνή Συνέδρια με Κριτές

 1. Didaskalou, E., Manesiotis, P.  and Georgakellos, D. (2018) “Mapping the concept of Industry 4.0 production system “ 86th International Atlantic Economic Conference, New York, October 2018
 2. Bouchoris P., Agapitou C. and Didaskalou E. (2017) ‘Running events in Greece: key factors for strategic development of sports tourism in Greece’, Proceedings of the IMIC 2017 International 6 Conference, Tourism: Trends, Prospects and Implications for Enterprises and Destinations, Santorini, Greece, October 2017,
 3. Bouchoris, P.,  Didaskalou E. and Georgakellos G. (2018) “Ecolabelling as a tool in environmentally friendly products positioning”, 2nd International Conference on Applied Sciences and Economy, Tirana, Albania, April, 2018
 4. Didaskalou, E., Georgakellos D. (2017) Feasibility assessment of photovoltaic system International Conference “Current Developments and New Perspectives in Applied Sciences and Economy”, Tirana, Albania, March, 2017
 5. Georgakellos, D., Didaskalou E. (2014) Life cycle external cost of green electricity: The case of Greek power plants The 2014 International Conference on Environmental Science and Geoscience, Venice, Italy, March 15-17
 6. Didaskalou, E. (2014) Wellness Tourism Development in Region of Attica: The Main Characteristics of the Wellness-Services Offered by Hotels, Hellenic Open Business Administration International Conference, 8-9 March
 7. Didaskalou, E., Georgakellos, D. (2013) Green Practices in Hotel Industry. A case study of adopting Energy Savings Measures, 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”,  Rhodes, Greece, May 30-June 2
 8. Didaskalou E., Georgakellos D. (2011) Developing a decision making framework for energy planning in industry”, 71st International Atlantic Economic Conference, Athens, Greece, 16-19 March
 9. Georgakellos, D., Tsogas, M., Didaskalou, E. (2010) Economic perspectives of demand and supply of green electricity”, 2nd European Asian Economics, Finance, Econometrics and Accounting Conference, Beijing, China,  7-11 September
 10. Lagos D., Diakomihalis, M, Didascalou, E. (2009) Business Clusters in Wellness Tourism: the case of Greece, 5th National & International HSSS Conference "From Systemic Thinking to Systems Design and Systems Practice", Xanthi, Greece, 24-27 June
 11. Didaskalou, Ε. (2003) Priority Targets For Achieving Sustainability Principles In Alternative And Special Forms Of Tourism, 2nd International Scientific Conference: Sustainable Tourism Development and the Environment, Chios, Greece, 2-5 October
 12. Didaskalou, E. (2000) «Health Tourism: A New Approach of Tourism Development on Insular Areas», International Scientific Conference, Tourism on Islands and Specific Destinations, Chios, Greece, 14-16 December
Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τρίτη: 11:00 - 14:00
 • Τετάρτη: 14:00 - 15:00
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ