Τίτλος:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο:
407 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Τετάρτη: 13:00 - 16:00
 • Παρασκευή: 13:00 - 15:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Δημήτρης Κάμπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 1994.

Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα του Τομέα Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικής και αντίστοιχα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Birmingham, University of Durham, “Μικροοικονομία και Μακροοικονομία”, “Χρηματοοικονομική Λογιστική” και “Στρατηγικό Μάνατζμεντ”.

Ο Δρ Δημήτρης Κάμπης έχει Ph. D. από το University of Birmingham, Dept of Commerce και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MBA) από το ίδιο πανεπιστήμιο και είναι απόφοιτος της ΑΒΣΠ (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Για περίπου 30 έτη έχει διατελέσει σύμβουλος διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως Citigroup, Goldman Sachs, HVB κ.ά. σε θέματα δημοσίου χρέους και χρηματοδότησης μεγάλων έργων  διεθνώς καθώς και έχει ολοκληρώσει πληθώρα συνεργασιών εταιρειών σε διεθνές επίπεδο αναπτύσσοντας παράλληλα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχει δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Παρουσίαση Μονογραφιών.


Διδασκαλία
 1. Διοικητική της Διανομής (Επιλογής)
 2. Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις
 1. Μποχώρης Γ.Α., Κάμπης Δ. (1998); ''Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες'', Εθνικό Συνέδριο με θέμα Ποιότητα & Υγεία, 20-21 Φεβρουαρίου 1998, Αθήνα.
 2. Cambis D.A.  (2000); ''Diagnosis of Mergers and AcquisitionsConceptual Problems'', Επιστημονική Επετηρίδα – Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Μάριο Ραφαήλ, Πειραιάς 2000, σελ. 299-316.
 3. Cambis D.A.  (2000); ''Development of Strategic Management Conceptual Framework for Multidisciplinary Use and Manipulation of Mergers and AcquisitionsConceptual Problems'', Επιστημονική Επετηρίδα – Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Μάριο Ραφαήλ, Πειραιάς 2000, σελ. 317-336.
 4. Cambis D.A.  (2001); ''The Economics of Imperfect Competition and the Related Amalgamation TheoriesA Critique'', Επιστημονική Επετηρίδα – Τιμητικός Τόμος για τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κοδοσάκη, Πειραιάς 2001, σελ. 449-485.
 5. Cambis D.A. & Buiter W. (2010); “Development of Alternative Fiscal Instruments for the Management of Public Debt. The case of Greek Public Debt”, IMF 2010.

Συγγράμματα
 1. Κάμπης Δ. (2018); ''Σημειώσεις και Ανάλυση Περιπτώσεων στη Διοικητική της Διανομής'', Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 2. Κάμπης Δ. (2016); ''Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων – Μελέτη Περιπτώσεων από την Ελληνική Οικονομία'', Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 3. Cambis D.Α. (1996); ''Planning & Control'', CIM Diploma in Marketing, Teachers’ Manual.

 

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τετάρτη: 13:00 - 16:00
 • Παρασκευή: 13:00 - 15:00

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ