Τίτλος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο:
323 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Δευτέρα: 12:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 14:00 - 15:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Η κα Μπουραντά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Μάνατζμεντ. Ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές της σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο ίδιο Πανεπιστήμιο με θέμα σχετικό με την ποιότητα υπηρεσιών. Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκει τα μαθήματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως International Journal of Contemporary Hospitality Management, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Total Quality Management & Business Excellence, The TQM Journal, International Journal of Quality and Reliability Management, International Journal of Productivity and Performance Management. Ορισμένες από τις ερευνητικές της εργασίες έχουν τύχει διεθνούς διάκρισης. Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια, έχει πλήθος εταιροαναφορών (citations) και είναι κριτής (reviewer) σε επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού της αντικειμένου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον ανθρώπινο παράγοντα (soft skills, emotional intelligence, leadership, job satisfaction) και την ποιότητα υπηρεσιών. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα για περισσότερο από 10 χρόνια.

Διδασκαλία
 1. Μάνατζμεντ (1ο εξάμηνο)
 2. Διοίκηση Ανθρωπίνου Παράγοντα (3ο εξάμηνο)
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου)
Δημοσιεύσεις
 • Psomas, E., Keramida, E., Bouranta, Ν., Kafetzopoulos, D., (2023), “The adoption of Lean in the Greek public sector. An employee perspective”, International Journal of Lean Six Sigma, ahead-of-print.
 • Bouranta, N., Psomas, E., Jaca, C., Casolani, N. and Liberatore, L., (2022), “Consumers' Food Safety Perceptions in Three Mediterranean Countries”, New Medit - A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 21 4, pp. 71-84.
 • Kafetzopoulos, D., Psomas, E. and Bouranta, N. (2022), “The influence of leadership on strategic flexibility and business performance: The mediating role of talent management”, Management Decision, 60 9, pp. 2532-2551.
 • Psomas, E., Keramida, E. and Bouranta, N. (2022), “Practical Implications of Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma in the public administration sector. A Systematic Literature Review”, International Journal of Lean Six Sigma, 13 6, pp. 1277-1307.
 • Dimitratzou, C., Psomas, E., Bouranta, N. and Kafetzopoulos, D. (2021), “The role of organizational culture in total quality management adoption and cost of quality, Total Quality Management & Business Excellence, 33 15-16, pp. 1718-1736.
 • Bouranta, N., Psomas, E. and Antony, J. (2021), “Human factors involved in Lean Management: A Systematic Literature Review”, Total Quality Management & Business Excellence 33 9-10, pp. 1113-1145.
 • Bouranta, N. (2021), “Does transformational leadership influence soft aspects of TQM? A comparison between manufacturing and service firms”, The TQM Journal, 33 3, pp. 706-728.
 • Bouranta, N., Psomas, E. and Antony, J. (2020),  “Findings of quality management studies in primary and secondary education. A systematic literature review”, The TQM Journal, 33 3, pp. 729-769.
 • Psomas, Ε., Bouranta, N., Koemtzi, M., and Keramida, E. (2020), “Determining the impact of service quality on citizens' satisfaction and the role of citizens' demographics. The case of the Greek Citizen's Service Centers”, The TQM Journal. ahead-of-print.
 • Tsirkas, K., Chytiri A.P. and Bouranta, N. (2020), “The gap in soft skills perceptions: A dyadic analysis”, Education + Training, 62 4, pp. 357-377.
 • Karakasnaki, M., Psomas E. and Bouranta, N. (2019), “The interrelationships among organizational culture and service quality under different levels of competitive intensity: an application in the shipping industry”, International Journal of Quality and Service Sciences, 11 2, pp. 217-234.
 • Bouranta, N., Psomas E., Suárez-Barraza, M.F. and Jaca, C. (2019), “The key factors of Total Quality Management in the service sector: a cross-cultural study”, Benchmarking: An International Journal, 26 3, pp.893-921.
 • Bouranta, N., Psomas, E. and Vouzas, F. (2019), “The effect of service recovery on customer loyalty: The role of perceived food safety”, International Journal of Quality and Service Sciences, 11 1, pp. 69-86.
 • Karakasnaki, M., Vlachopoulos, P., Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2018), "ISM Code implementation: an investigation of safety issues in the shipping industry"
  WMU Journal of Maritime Affairs, 17 4, pp. 461-474.
 • Psomas, E., Dimitrantzou, Ch., Vouzas, F. and Bouranta, N. (2018), “Cost of quality measurement in food manufacturing companies. The Greek case", International Journal of Productivity and Performance Management, 67 9, pp. 1882-1900.
 • Psomas, E., Antony, J. and Bouranta, N. (2018), "Assessing Lean Adoption in Food SMEs: Evidence from Greece", International Journal of Quality and Reliability Management, 35 1, pp. 64-81.
 • Koutsothanasi, E., Bouranta, N. and Psomas, V. (2017), “Examining the Relationships among Service Features, Customer Loyalty and Switching Barriers in the Greek Banking Sector”, International Journal of Quality and Service Sciences, 9 3/4, pp. 425-440. 
 • Psomas E., Vouzas, F.,  Bouranta, N. and Tasiou, M. (2017), "Effects of total quality management in local authorities", International Journal of Quality and Service Sciences, 9 1, pp. pp.41-66.
 • Bouranta, N. and Psomas, E. (2017), “A comparative analysis of Competitive Priorities and Business Performance. Between manufacturing and service firms”, International Journal of Productivity and Performance Management, 66 7, pp. 914-931.
 • Bouranta, N., Psomas, E. and Pantouvakis A. (2017), “Identifying the critical determinants of TQM and their impact on company performance: Evidence from the hotel industry of Greece”, The TQM Journal, 29 1, pp. 147-166.
 • Pantouvakis, A. and Bouranta, N. (2017), “Agility, organizational learning culture and relationship quality in the port sector”, Total Quality Management & Business Excellence, 28 3-4, pp. 366-378.
 • Bouranta, Ν., Siskos, Υ., Tsotsolas, Ν. (2015), “Measuring police officer and citizen satisfaction: comparative analysis”, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 38 4, pp. 705-721.
 • Pantouvakis A. and Bouranta, N. (2014), “Quality and price – impact on patient satisfaction”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 27 8, pp. 684–696.
 • Bouranta, N. and Salavrakos, I-D. (2013), “A managerial analysis of labour mobility: evidence from the case of Greece”, International Journal of Employment Studies, 21 1, pp. 32-57.
 • Pantouvakis A. and Bouranta, N. (2013), “The interrelationship between service features, job satisfaction and customer satisfaction: Evidence from the transport sector”, The TQM Journal, 25 2, pp.186-201.
 • Pantouvakis A. and Bouranta, N. (2013), “The link between organizational learning culture and customer satisfaction: Confirming relationship and exploring moderating effect”, Learning Organization, The, 20 1, pp. 48-64.
 • Zampetakis, L.A., Bouranta, N. and Moustakis, V. (2010), “On the relationship between individual creativity and time management”, Thinking Skills and Creativity, 5 1, pp. 23-32.
 • Bouranta, N. Chytiris, L. and Paravantis, J. (2009), “The relationship between internal and external service quality”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21 3, pp. 275-293.
 • Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T. and Moustakis, V. (2009), “On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 15 6, pp. 595-618.
 • Bouranta, N., Mavridoglou, G. and Kyriazopoulos, P. (2005), “The impact of Internal Marketing to Market Orientation concept and their effects to bank performance”, Operational Research: An International Journal, 5 2, pp. 349-362.
 • Siskos, Y., Bouranta, N. and Tsotsolas, N. (2005), “Measuring service quality for students in higher education: the case of a business university”, Foundations of Computing and Decision Sciences, 30 2, pp.163-180.

 

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Δευτέρα: 12:00 - 14:00
 • Παρασκευή: 14:00 - 15:00
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ