Τίτλος:
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο:
434
Ώρες Γραφείου:
  • Τρίτη: 11:00 - 13:00
  • Πέμπτη: 13:00 - 15:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

H Δρ Αλεξάνδρα Αλεξανδροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση του Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη-Οικονομοτεχνική Ανάλυση».

Είναι κάτοχος Πτυχίου Επιστήμης του Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακού στη Φυσική του Περιβάλλοντος, από το Φυσικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδακτορικού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει περισσότερο από δύο δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα, με θέσεις ευθύνης (προϊστ. Τμήματος/αν.προιστ.Διεύθυνσης) στα αντικείμενα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, του Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης σε μεγάλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εμπειρία της αφορά κυρίως το σχεδιασμό και την κατάστρωση επιχειρησιακών προγραμμάτων, την εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, το σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ενδεικτικά: Urban Innovative Actions, Urbact II, Horizon 2020, FP6, Interreg IIB-CADSES, Daphne, Rights Equality Citizenship, Progress, κλπ).

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών και Επιχειρησιακών Σχεδίων, στην Εταιρική Διακυβέρνηση, στα επιχειρηματικά μοντέλα με προσανατολισμό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη σχέση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Διδασκαλία
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία
  • Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας
  • Περιβάλλον και Τουρισμός: Βιώσιμος Τουρισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ