Τίτλος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο:
436 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Τρίτη: 15:00 - 16:00
 • Πέμπτη: 12:00 - 13:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Ευαγγελία Κοπανάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Πτυχίο στα Μαθηματικά και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα από  το τμήμα Management, Information Systems and Innovation Group του London School of Economics and Political Science. Για περισσότερα από τρία χρόνια, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου συμμετείχε σε αρκετά συν-χρηματοδοτούμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα Πληροφορικής. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως αναλύτρια-προγραμματίστρια. Έχει διδάξει διάφορα μαθήματα, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Τμήματα ‘Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων’, ‘Πληροφορικής’ και ‘Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης’ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει διδάξει στο Singapore Institute of Management, στα πλαίσια του University of London International Programmes. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, των διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών Διαδικτύου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια και περιοδικά, ενώ είναι συν-συγγραφέας δύο Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων, στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Τεχνολογιών Διαδικτύου.


Διδασκαλία
 1. Επιχειρησιακή Έρευνα (4ο εξάμηνο)
 2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (7ο Εξάμηνο)
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Επιλογής)
 4. Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις
 
 • Stroumpoulis, A., Kopanaki, E., & Karaganis, G. (2021). Examining the Relationship between Information Systems, Sustainable SCM, and Competitive Advantage. Sustainability, 13(21), 11715 (Q1, SJR:0,61, Scopus Indexed).
 •  Karvela, P., Kopanaki, E. and Georgopoulos N. (2021) “Challenges and Opportunities of Cloud adoption in supply chain management: A SWOT Analysis Model” to appear in the Journal of System and Management Sciences, issue No.3 of 2021 (Q3, SJR:0.27, Scopus Indexed).
 •  Vlahakis, G., Kopanaki, E., & Apostolou, D. (2020). Proactive decision making in supply chain procurement. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 30(1), pp. 28-50. Taylor & Francis (ABS:1, Q2, SJR:0,72, Scopus Indexed).
 •  Varelas, S., Kopanaki, E., & Georgopoulos, N. (2020). A strategic tourism knowledge base for socio-economic and environmental data analytics: The role of Big Data analysis. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 45(1), pp. 69-76.
 •  Kopanaki, E., Karvela, P., & Georgopoulos, N. (2018). From traditional interorganisational systems to cloud-based solutions: The impact on supply chain flexibility. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 28(4), pp. 334-353. Taylor & Francis (ABS:1, Q2, SJR:0,72, Scopus Indexed).
 •  Vlahakis, G., Apostolou, D., & Kopanaki, E. (2018). Enabling situation awareness with supply chain event management. Expert Systems with Applications, 93, pp. 86-103. Elsevier (ABS:3, Q1, SJR:1,49, Scopus Indexed). 
 •  Kopanaki, Ε. and Smithson, S. (2013). The issue of flexibility in inter-organisational collaboration: An appreciative systems thinking perspective International Journal of Applied Systemic Studies, 5(1), pp. 92-113. Inderscience Publishers (Q4, SJR:0,11, Scopus Indexed). 
 •  Pharmakis, Ch., Kopanaki, E. and Martakos, D. (1998). Managing Access to Electronic Subscriptions, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 28(1), pp. 43- 47. Emerald Publishing (Q2, SJR:0,37, Scopus Indexed).
 •  Kopanaki E., Smithson S. (2003) The Impact of a Continuous Replenishment Program on Organisational Flexibility. In: Monteiro J.L., Swatman P.M.C., Tavares L.V. (eds) Towards the Knowledge Society. IFIP — The International Federation for Information Processing, vol 105. Springer, Boston, MA. (pp. 15-30) (Scopus Indexed).
 •  Papadakis, M. and Kopanaki, E. (2022) "Standardization and blockchain technology in the maritime industry" to appear in Proceedings of the 14th ITS European Congress ‘Smart and Sustainable Mobility for all’, Toulouse, France, 30 May-1 June 2022.
 •  Stroumpoulis, A., Kopanaki, E. and Oikonomou, M. (2021) "The impact of Blockchain Technology on Food Waste Management in the Hospitality Industry", in Proceedings of the 7th ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference (ENTRENOVA), September 09-10, Zagreb 2021.
 •  Stroumpoulis, A., and Kopanaki, E. (2021) “CSR AND Sustainable SCM”, in Proceedings of the 3rd international conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME), May 13–14, Online Conference 2021.
 •  Stroumpoulis, A., and Kopanaki, E. (2021). “The impact of Blockchain Technology in Sustainable Supply Chains”, To appear in Proceedings of the 30th IPSERA Conference, 'Purchasing Innovation and Crisis Management', 29th March–1st April 2021.
 •  Stroumpoulis, A., Kopanaki, E. and Georgopoulos, N. (2020) "The impact of Information Systems and Sustainable Supply Chain Management on Competitive advantage", Ιn Proceedings of the 29th IPSERA Conference, 5-8 April, Knoxville, Tennessee.
 •  Tselika, K., Kopanaki, E. and Georgopoulos, N. (2018), “Research Developments in Sustainable SCM: The role of ICT”, in Proceedings of IPSERA Purchasing and Supply Chain Management: Fostering Innovation Conference, 25-28 March, Athens, Greece (pp. 1798-1805).
 •  Dimitrakopoulos, G. and Kopanaki, E. (2018), “A European Marketplace for Facilitating Industrial Digitalisation”, to appear in Proceedings of IoTSm 2018: International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing, Imperial College London, September 5-6, London, UK.
 •  Liapis, A. and Kopanaki, E. (2016), “Towards Facilitating Innovation Across Creative Industries from Idea Conception to Production”, in Re-shaping Organizations through Digital and Social Innovation, open-access book Proceeding of the 12th Annual Conference of itAIS 2015 (Italian Chapter of AIS), Agrifoglio, R., Caporarello, L., Magni, M., Za, S. (Eds.). ISBN 978-88-6856-055-3, LUISS University Press (pp. 149-161).
 •  Karvela, P., Kopanaki, E. and Georgopoulos, N. (2015), “Supply Chain Agility Through Cloud Computing Technologies“, in Proceeding of the AICBMM (Academic International Conference on Business, Marketing and Management) 2015 (Oxford) Conference Proceedings, ISBN Number 978-0-9930368-8-0 (Online), (pp. 142-151).
 •  Kopanaki, E., Karvela, P. and Georgopoulos, N. (2014), “Analyzing the Impact of IT on Business Agility and Sustainability of Competitive Advantage”, In Proceeding of the 26th Conference of the Association for Global Business, Volume 26, ISBN: 1050-6292 (in CD-ROM), 13-15 November, Orlando, Florida, USA.
 •  Kopanaki, E. (2013), “Dealing with Uncertainty in a Global Business Environment: The Need for Supply Chain Flexibility”, Short paper in Proceeding of the 25th Conference of the Association for Global Business, Volume 25, ISBN: 1050-6292 (in CD-ROM), 21-23 November, Las Vegas, Nevada.
 •  Livadara, V. C., Tziallas, A. and Kopanaki, E. (2009, December). Examining the technological and business issues related to the development of an e-market. In Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-Activities and information security and privacy (pp. 165-171). World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).
 •  Kopanaki, E. and Smithson, S. (2003), “Examining Organisational Flexibility in an Interorganisational Context”. In Proceedings of AMCIS (American Conference of Information Systems), August 2003, Tampa, Florida, USA, (pp. 544-553).
 •  Kopanaki, E. and Smithson, S. (2003), “An Interpretive Approach to Examine the Impact of IOS on Organisational Flexibility”. In Proceedings of IFIP (International Federation for Information Processing) W.G. 8.2 – W.G. 9.4, 15 - 17 June, Athens, Greece, (pp. 119-128).
 •  Kopanaki, E., Karkaletsis, V., Spyropoulos, C. D., Avradinis, N., Fakotakis, N., Kalamboukis, T., Kladis, B., Lazarou, Υ., Panayiotopoulos, T. and Spinellis, D. (2001, November). "MITOS: An integrated web-based system for information management". In Proceedings of the 8th Pan-Hellenic Informatics Conference. Greek Computer Society, 8-10 November, Nicosia, Cyprus.
 •  Kanellis, P., Kopanaki, E. and Paul, R. (2000). “Adapting to Survive: Lessons Learned from an Investigation into the Effects of Contextual Change on Information Systems”, In Proceedings of ECIS (European Conference of Information Systems), July 3-5, Vienna, Austria.
 •  Kopanaki, E., Smithson, S., Kanellis, P. and Martakos, D. (2000). “The Impact of Inter-organizational Information Systems on the Flexibility of Organizations”, Proceedings of AMCIS (American Conference of Information Systems), 15-17 August, Long Beach, California, USA.
 •  Φαρμάκης, Χ., Kοπανάκη, E., Σουλικιάς, Β. και Μαρτάκος, Δ. (1998), “Διαχείριση πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό εκδοτών: Ο ρόλος της βιβλιοθήκης και το έργο CANDLE”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Νοέμβριος, Βόλος, Ελλάδα, (σελ. 339-362).
 •  Stamoulis, D. Martakos, D., Kopanaki, E. and Farmakis, Ch. (1998), “DIRECT: A fully Distributed Requirements’ Capturing Tool Supporting QFD Methods”, Proceedings of the 22nd ICC&IE (International Conference of Computers and Industrial Engineering), Δεκέμβριος, Κάιρο Αίγυπτος.

Συγγράμματα
 1. N. Γεωργόπουλος, E. Κοπανάκη, M.-A.Πανταζή, Χ. Νικολαράκος και Ι. Βαγγελάτος (2013), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Προγραμματισμός και Σχεδίαση, Εκδόσεις E. Μπένου, Αθήνα, ISBN: 978-960-359-109-2.
 2. Χ. Δουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη και Ε. Κοπανάκη (2013), Τεχνολογίες Διαδικτύου – Αρχές λειτουργίας και προγραμματισμός εφαρμογών στο Διαδίκτυο, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978‐960‐6759‐90‐1.

Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τρίτη: 15:00 - 16:00
 • Πέμπτη: 12:00 - 13:00

Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ