Τίτλος:
Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο:
434 (Κεντρικό Κτίριο)
Ώρες Γραφείου:
 • Δευτέρα: 11:00 - 14:00
 • Πέμπτη: 11:00 - 14:00
Τηλέφωνο:
E-mail:
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ανδρέας Ε. Φουστέρης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακού στη Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στη Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Executive-MBA από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διδακτορικού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης Qualified Chartered Accountant (ACCA).

Με σχεδόν δύο δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, ο Δρ. Ανδρέας Ε. Φουστέρης έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, στον συμβουλευτικό κλάδο, καθώς και σε όμιλο που δραστηριοποιείται στις υποδομές, τις παραχωρήσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάπτυξη ακινήτων, με κύριους τομείς ευθύνης τα χρηματοοικονομικά, τα πληροφοριακά συστήματα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, τη στρατηγική και τη διαχείριση προμηθειών.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Οικονομική Ανάλυση, στη Δημόσια Οικονομική, στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών (Business Plans & Feasibility Studies), στην Εταιρική Διακυβέρνηση, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Επιχειρηματικότητα.

Διδασκαλία
 1. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 2. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 3. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας
 4. Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
 5. Δημόσια Οικονομική
Δημοσιεύσεις

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Nicholas D. Belesis, Christos G. Kampouris, Andreas E. Fousteris “Vessels’ operating expenses: A key variable on companies’ strategic decisions”, 2024, Journal Corporate & Business Strategy Review
 2. Stylianos Karatzas, Grigorios Papageorgiou, Vasiliki Lazari, Sotirios Bersimis, Andreas Fousteris, Polychronis Economou, Athanasios Chassiakos, “A text analytic framework for gaining insights on the integration of digital twins and machine learning for optimizing indoor building environmental performance”, Developments in the Built Environment, Volume 18, 2024, 100386, ISSN 2666-1659
 3. Alexandropoulou, A.; Fousteris, A.; Didaskalou, E.; Bersimis, S.; Georgakellos, D., “Urban Health in Urban Planning—Exploring the Status: A Survey in Greek Local Authorities”, Sustainability 2023, 15, 12955
 4. Alexandropoulou, A.P.; Fousteris, A.E.; Didaskalou, E.A.; Georgakellos, D.A., “Sustainable Development and Business Strategies: An Exploratory Study of Greek Businesses”, Businesses, 2023, 3, 441–459.
 5. Skarlatos, K.; Fousteris, A.; Georgakellos, D.; Economou, P.; Bersimis, S., “Assessing Ships’ Environmental Performance Using Machine Learning”, 2023, Energies, 16, 2544
 6. Zaragas I., Fousteris A., Didaskalou E., Filos I., “Industry 4.0 and Greek Enterprises before Economic Crisis: A Preliminary Research”, 2023, Open Journal of Business and Management (OJBM), Vol. 11, 376-399
 7. Alexandropoulou A., Fousteris E.A.; Didaskalou A.E., Georgakellos A.D., “Wine Packaging Waste in Greece: A Preliminary Analysis based on Life Cycle Assessment”, 2021, International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 17, Issue 9, 07-19
 8. Georgios A. Deirmentzoglou, Konstantina K. Agoraki, Fousteris E. Andreas, “Organizational Culture and Corporate Sustainable Development: Evidence from Greece”, 2020, International Journal of Business and Social Science, Vol. 11, Issue 5
 9. Georgios A. Deirmentzoglou, Konstantina K. Agoraki, Fousteris E. Andreas, “Managers' Perceptions & Actions towards Sustainable Development: Environmental & Social Practices in Greece”, 2020, International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), Vol. 4, Issue 4, 38-43
 10. Christina Milioti, Andreas Fousteris, Eleni Didaskalou, Dimitrios Georgakellos, “Eco-Certification as a Tool of Sustainable Tourism: A Preliminary Approach”, 2020, International Journal of Science and Research (IJSR), Vol.9, Issue 4, 2319-7064
 11. Deirmentzoglou, G.A., Agoraki, K.K., Fousteris, A.E., Pekka-Economou, V. “The impact of cultural values on corporate sustainable development practices”, 2020, International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences (IJIRES), Vol. 7, Issue 2, 2349–5219
 12. Fousteris E.A.; Didaskalou A.E.; Tsogas H.M.; Georgakellos A.D. “The environmental strategy of businesses as an option under recession in Greece”, 2018, Sustainability, Vol. 10, Issue 12, 4399

Επιστημονικές Επετηρίδες

 1. Fousteris E.A.; Georgakellos A.D., “Natural Environment & Economic Growth: Theory and empirical researches review”, 2017, Ηonorary Volume of Emeritus Prof. G. Oikonomou

Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

 1. Andreas Fousteris, Grigoris Papageorgiou, Stylianos Karatzas, Vasiliki Lazari, Athanasios Chassiakos, “Gaining Insight into the use of Machine Learning enabled Digital Twins for comfort and Indoor Environmental Quality in buildings”, 2024, ICBAP2024: International Conference on Business Analytics in Practice, 8-11 January 2024, Sharjah, UAE
 2. Elisavet Nika, Thomas Tsiampalis, Athanasios Sachlas, Andreas Fousteris, Dimitrios A Georgakellos, “Data Analytic Techniques and Statistical Process Monitoring for Efficient Health Budgeting”, 2024, ICBAP2024: International Conference on Business Analytics in Practice, 8-11 January 2024, Sharjah, UAE
 3. Alexandra P Alexandropoulou, Maria Karvounidi, Maria Maniati, Andreas Fousteris, Christos Boudoulis, Sotiris Bersimis, “An Empirical Study on the use of Data Analytics and AI by the Greek Companies”, 2024, ICBAP2024: International Conference on Business Analytics in Practice, 8-11 January 2024, Sharjah, UAE
 4. Salem Abdulrahman Alqassimi, Panagiotis D. Zervopoulos, Abu Elias Sarker, Andreas Fousteris, “Estimating the effect of formal institutions on public sector efficiency: An application to health, education, and environmental efficiency”, 2024, ICBAP2024: International Conference on Business Analytics in Practice, 8-11 January 2024, Sharjah, UAE
 5. Andreas E. Fousteris, Dimitrios A. Georgakellos, Eleni Didaskalou, Alexandra Alexandropoulou, Maria Karvounidi, “Climate Stress Testing in the Financial System: A Preliminary Review”, 2023, Southern Economic Association, 93rd Annual Meeting, 18-20 November 2023, New Orleans, Louisiana
 6. Nicholas D. Belesis, Christos G. Kampouris, Fousteris Andreas, Kalliopi Christoulaki, “COVID-19 Pandemic Effects on the Financial Performance of the Greek Hotel Industry”, 2023, Southern Economic Association, 93rd Annual Meeting, 18-20 November 2023, New Orleans, Louisiana
 7. Georgios A. Deirmentzoglou, Konstantina K. Agoraki, Andreas Fousteris, “Entrepreneurial and Managerial Attitudes towards Sustainability: The Influence of Cultural Values”, 2023, 19th HSSS National & International Conference: Systemic Digital Transformation in Contemporary Business Ecosystems, 11-14 October 2023, Piraeus, Greece
 8. Konstantina K. Agoraki, Andreas E. Fousteris, Georgios A. Deirmentzoglou, “A Reappraisal of the Relationship between Technological Innovation and Sustainable Development: An innovation-centered approach”, 2023, 19th HSSS National & International Conference: Systemic Digital Transformation in Contemporary Business Ecosystems, 11-14 October 2023, Piraeus, Greece
 9. Maria D. Karvounidi, Andreas E. Fousteris, Konstantina K. Agoraki, Georgios A. Deirmentzoglou, “Sustainable Travel Trends and the Role of SMEs in the Greek Tourism Industry”, 2023, ICIB 2023: International Conference in International Business, 15-17 September, Pafos, Cyrpus
 10. Alexandra P. Alexandropoulou, Andreas Fousteris, Eleni Didaskalou, Dimitrios A. Georgakellos, “Urban Health and Strategic City Planning: A Case from Greece”, 2023, ICMPUDGI 2023: International Conference on Municipal Planning, Urban Design, and Green Infrastructure, 16-19 June 2023, Barcelona, Spain
 11. Alexandropoulou A., Fousteris E.A.; Didaskalou A.E., Georgakellos A.D., “EU financial instruments as a driver of transition towards a circular economy in local government”, 7o Conference of the Hellenic Society of Solid Waste Management in collaboration with ISWA: "Accelerating the Transition to the Circular Economy - Opportunities & Risks", 28-29 September 2022, Athens, Greece
 12. Fousteris, A.E., Agoraki, K.K., Deirmentzoglou, G.A., “Environmental and financial sustainability in post-COVID-19 word in Greece: A Preliminary analysis”, 2021, 11th. EUS International Congress, & 17th. HSSS National & International Conference, 6-9 October 2021, Athens, Greece
 13. Agoraki, K.K., Deirmentzoglou, G.A., Fousteris, A.E., “Knowledge Acquisition and Responsiveness, as critical factors for sustainability in the Tourism and Hospitality Industry: Key Issues”, 2021, 11th. EUS International Congress, & 17th. HSSS National & International Conference, 6-9 October 2021, Athens, Greece
 14. Deirmentzoglou, G.A., Agoraki, K.K., Fousteris, A.E., “Entrepreneurship & E-commerce in the time of Covid-19”, 2021, 11th. EUS International Congress, & 17th. HSSS National & International Conference, 6-9 October 2021, Athens, Greece
 15. Fousteris, A.E., “Inclusiveness and Sustainable Growth”, 2021, International Economic Organisations and Migration Policy, 29 June 2021, Piraeus, Greece
 16. Kountouriotou, M., Fousteris, A., Didaskalou, E., Georgakellos, D., “Creation of new value-adding services through Services Dominant Logic: An overview”, 2021, International Conference on Business & Economics, Hellenic Open University, 7-8 May 2021, Athens, Greece
 17. Fousteris, A.E., Deirmentzoglou, G.A., Agoraki, K.K., “The role of environmentally friendly goods and services in the development of Greek businesses in times of economic crisis”, 2020, 16th International and National Conference Effective Management of Public and Private Organizations through Systemics and Technologies, 24-26 September 2020, Tripoli, Greece
 18. Deirmentzoglou, G.A., Agoraki, K.K., Fousteris, A.E., “Sustainably, Organizational Culture and Entrepreneurship - Measuring the linkage between culture and sustainability practices in Greece”, 2020, 16th International and National Conference Effective Management of Public and Private Organizations through Systemics and Technologies, 24-26 September 2020, Tripoli, Greece
 19. Agoraki, K.K., Deirmentzoglou, G.A., Fousteris, A.E., “Knowledge Management, as a Strategic Tool for Sustainability in the Tourism and Hospitality Industry”, 2020, 16th International and National Conference Effective Management of Public and Private Organizations through Systemics and Technologies, 24-26 September 2020, Tripoli, Greece
 20. Fousteris E.A.; Georgakellos A.D., “The impact of the economic crisis on the quality of the natural environment and sustainability of business in Greece: A preliminary analysis”, 2014, International and National Conference of the Greek Society for Systemic Studies, Professional Systemics in Action, 29-31 May 2014, Αthens, Greece
Ώρες Γραφείου

Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Δευτέρα: 11:00 - 14:00
 • Πέμπτη: 11:00 - 14:00
 
Πλήρες Βιογραφικό

Για το πλήρες βιογραφικό πατήστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ