Για τα περιγράμματα των μαθημάτων του ΠΜΣ « Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MBA in Sustainability) » πατήστε εδώ.