Το ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του από το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025.

Η προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα δημοσιευθούν σε επόμενο χρόνο στην παρούσα ιστοσελίδα.