Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ20
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Γ. Μποχώρης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Τα βασικά σημεία αυτού του μαθήματος είναι:

 • Βελτίωση ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Η προσέγγιση DMAIC (Καθορισμός, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση και Έλεγχος).
 • Μέθοδοι και φιλοσοφία για τον ΣΕ&ΔΠ.
 • Χάρτες ελέγχου.
 • Ικανότητα διεργασιών.
 • Παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να έχει μία εισαγωγική αλλά σφαιρική ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα του Σχεδιασμού, Ελέγχου & Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΕ&ΔΠ). Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη φιλοσοφία και τις βασικές έννοιες της βελτίωσης της ποιότητας.
 • Κατανοούν και εξηγούν την προσέγγιση DMAIC (Καθορισμός, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση και Έλεγχος).
 • Χρησιμοποιούν τις μεθοδολογικές και αναλυτικές δεξιότητες για τον στατιστικό έλεγχο επιχειρηματικών διεργασιών.
 • Κατανοούν τον σχεδιασμό και την χρήση και να ερμηνεύουν τους χάρτες ελέγχου.
 • Χρησιμοποιούν τις μεθοδολογικές και αναλυτικές δεξιότητες για την αποτίμηση της ικανότητας διεργασιών.
 • Συγγράφουν Διαδικασίες για τον ΣΕ&ΔΠ.
 • Σχεδιάζουν – δημιουργούν Έντυπα για τον ΣΕ&ΔΠ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, 2013, 6η Έκδοση, Goetsch-David (Επιμέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Μποχώρης), ISBN: 978-960-418-359-3, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ