Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ47-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
-
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης, με έμφαση στην ικανότητα διερεύνησης των αναγκών των πελατών. 

Περιγράφονται οι διαστάσεις της διοίκησης πωλητών και, ειδικότερα, τα κριτήρια πρόσληψη και εξέλιξης των πωλητών, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι αποφάσεις αμοιβής και παροχής κινήτρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ουσιαστικού μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνεται τα βήματα στη διαδικασία πώλησης.
  • Να διακρίνει τις αποφάσεις διοίκησης πωλητών.
  • Να γνωρίζει  τη διαδικασία αξιολόγησης πωλητών και τα κριτήρια αυτής.
  • Να γνωρίζει τα κριτήρια εκπαίδευσης και αμοιβής των πωλητών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Αποτελεσματική οργάνωση & διοίκηση πωλήσεων, Αυλωνίτης Ι.Γ., Σταθακόπουλος Μ.Β., 2η Έκδοση, UNIBOOKS IKE, 2017.
  • Διοίκηση και οργάνωση των πωλήσεων, Stanton William J., Buskirk Richard H., Εκδόσεις Παπαζήση, 1992.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ