Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΔΕ12-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 - Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Αθ. Μπουραντά, Λ. Χυτήρης (Ομότιμος Καθηγητής)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Εξετάζονται γενικά και ειδικά: η διαχρονική εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η τμηματοποίηση των ξενοδοχείων, η οργάνωση υπηρεσιών, οι λειτουργικές διαδικασίες των διευθύνσεων/ τμημάτων ενός ξενοδοχείου, οι δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας αυτών, τα συστήματα ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικών γραφείων. 

Περιεχόμενο:

 • Τουριστική βιομηχανία
 • Ξενοδοχειακή βιομηχανία
 • Οργάνωση και προσωπικό ξενοδοχείων
 • Ξενοδοχειακή πολιτική, στατιστική ξενοδοχείων
 • Διοίκηση Ποιότητα σε ξενοδοχεία
 • Συστήματα επικοινωνίας ξενοδοχείων με πελάτες
 • Το τουριστικό γραφείο ως επιχείρηση, τύποι τουριστικών γραφείων
 • Ομαδικά ταξίδια, ταξίδια κινήτρων
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε οι φοιτητές:

 • να αντιλαμβάνονται στην ολότητά του και στους επιμέρους τομείς τον τουρισμό ως φαινόμενο οικονομικό και κοινωνικό.
 • να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τους σκοπούς και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και να εφαρμόζουν αρχές διοίκησης (πχ σε ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία).
 • να μπορούν να σχεδιάζουν και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες αλλά και
 • να μετρούν και να βελτιώνουν μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Χυτήρης, Λ. & Άννινος, Λ. (2015). Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών, Εκδόσεις Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα (e-book).
 • Χυτήρης, Λ. (2005). Ποιότητα Υπηρεσιών στα Τουριστικά Γραφεία, Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (e-book).
 • Χυτήρης, Λ. (1996). Το Μάνατζμεντ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Χυτήρης, Λ. (1995). Τουριστικά Γραφεία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Doswell, R. (2003). Τουρισμός: Ο ρόλος του αποτελεσματικού Μάνατζμεντ, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.
 • Holloway, C., Davidson, R., Humpreys, C. (2009). The Business of Tourism, 8th edition, Pearson Education, Canada.
 • Mill, R., Morrison, A. (2009). The Tourism System, Kendall Hunt Publishing.
 • Page, S. (2003). Εισαγωγή στον Τουρισμό, Αθήνα, Εκδόσεις Παπα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ