Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΣΕΠ61-1
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Γενικών Γνώσεων
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Φ. Ασδεράκη
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Κατανόηση, εξοικείωση κι εμβάθυνση σχετικά με τη διακυβέρνηση, τις προτεραιότητες και τους στόχους καθώς και την εφαρμογή των πολιτικών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε.

Στο μάθημα εξετάζονται οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Ανώτατη εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία. Οι φοιτητές μελετούν τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με τις διάφορες ιστοσελίδες της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των σπουδών και της έρευνας, την αναζήτηση υποτροφιών, εύρεσης εργασίας, ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγράμματα που αφορούν τον εθελοντισμό.

Θεματικές Ενότητες:

 1. Η Ευρώπη της Γνώσης
 2. Ο Χώρος της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
 3. Εργαστήριο: Erasmus Mundus
 4. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης
 5. Σεμινάριο: Το Πρόγραμμα Erasmus
 6. Σεμινάριο: Erasmus για νέους επιχειρηματίες
 7. Η Ευρώπη του Εθελοντισμού
 8. Προγράμματα Erasmus Mundus
 9. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
 10. Προγράμματα και Πύλες για Ερευνητές, Ηorizon 2020, Marie Curie
 11. Η Ευρώπη της Καινοτομίας
 12. Start-Ups/Νεανική Επιχειρηματικότητα
 13. Εκπαίδευση 2030. Ο Παγκόσμιος Πολίτης
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα εξοικειωθούν με τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και της πολιτικής για την έρευνα και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα με την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα αντιληφθούν, το ρόλο των κύριων δρώντων, και θα μελετήσουν συγκριτικά την εφαρμογή στα κράτη μέλη. Παράλληλα θα μάθουν να ερευνούν σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και διαδικτυακές πηγές και να εκφέρουν αξιολογικές κρίσεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 •  Ασδεράκη, Φ. (2008), Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαιδευσης, Αθήνα, εκδ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 •  Παπαδάκης, Ν. (2018) Η ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, Αθήνα, εκδ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 •  Ασδεράκη, Φ. (2017), «Η Ευρώπη της Γνώσης», Διεθνής κι Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τετραμηνιαία Πολιτική και Οικονομική Επιθεώρηση, Αφιέρωμα στα 60 χρόνια της ΕΕ από τη «Διεθνή και Ευρωπαϊκή Πολιτική», Ειδικό τεύχος, Μάρτιος-Ιούνιος 2017, εκδ. Παπαζήση
 •  Ασδεράκη, Φ. (2016), Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Γνώση: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία στο Ν. Μαραβέγιας, (επιμ) Ευρωπαϊκή ένωση – Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές  εκδ Κριτική σσ 485-518.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ