Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ05
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
-
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
-
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Τσόγκας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης υφιστάμενων καταστάσεων και σχεδιασμού στρατηγικών προσαρμογής σε αυτές. Αναλύονται τα επιμέρους βήματα ενός πλάνου μάρκετινγκ, με έμφαση στη αλληλεπίδραση αυτών. Το μάθημα συνθέτει, κάτω από ένα ενιαίο πλάνο, όλες οι επιμέρους γνώσεις μάρκετινγκ των φοιτητών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ευρύτερης στρατηγική οπτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  •  Να αντιλαμβάνεται τα διαφορετικά στάδια σχεδιασμού ενός πλάνου μάρκετινγκ.
  •  Να διακρίνει τις διαφορετικές πληροφοριακές απαιτήσεις κάθε σταδίου.
  •  Να σχεδιάζει και να προτείνει το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ αναλόγως του κλάδου και της φύσης της επιχείρησης.
  •  Να γνωρίζει τις απαιτήσεις και τα οφέλη του στρατηγικού και λειτουργικού σχεδιασμού στο μάρκετινγκ.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ, 5η έκδοση, Σιώμκος Ι. Γεώργιος, Εκδόσεις Broken Hill Publishers.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ