Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΜΑΡ22
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
-
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
-
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Α. Κουρεμένος
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην ανάλυση των υπαρχόντων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων μάρκετινγκ. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και η χρήση του καθενός από αυτά. Το μάθημα περιγράφει τις μεταβλητές που απαιτείται να καταγράφονται και να μελετώνται, ώστε να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος του προγράμματος σπουδών ΟΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  •  Να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τις επιχείρησης για ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης μάρκετινγκ.
  •  Να διακρίνει τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα διαθέσιμα στην αγορά.
  •  Να προτείνει το κατάλληλο σύστημα για την εκάστοτε επιχείρηση.
  •  Να γνωρίζει τις μεταβλητές που πρέπει να παρακολουθούνται και αναλύονται βάσει της επιχείρησης και του εφαρμοσμένου συστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ