Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ27
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδίκευσης
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης, Δ. Παπακωνσταντίνου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Περιεχόμενο:

Ενότητα 1: Αρχές της Θεωρίας Συστημάτων – Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητα

Ενότητα 2: Πληροφοριακά Συστήματα 

Ενότητα 3: Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ενότητα 4: Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία

Ενότητα 5: Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

Ενότητα 6: Προσωπικός Φάκελος Υγείας 

Ενότητα 7: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση  

Ενότητα 8: Τηλεϊατρική - Τηλεκπαίδευση στους χώρους υγείας.

Ενότητα 9:  Κωδικοποίηση Φαρμάκων - Πρότυπα για τα δεδομένα στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Ενότητα 10: Ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Ενότητα 11: Προστασία προσωπικών δεδομένων - HIPAA - EU GDPR

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Όταν οι φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το μάθημα θα είναι σε θέση:

  •  Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα Πληροφοριακά Συστήµατα.
  •  Να κατανοούν, να επεξηγούν και να αναλύουν τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας.
  •  Να προσδιορίζουν και να ταξινομούν τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και τις εφαρμογές τους.
  •  Να προσδιορίζουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο (διαδικασίες, λειτουργίες κ.λπ.) των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
  •  Να διακρίνουν και να ταξινομούν τα διεθνή πρότυπα που έχουν καθιερωθεί αναφορικά με τα δεδομένα των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας.
  •  Να εκτιμούν, να εξετάζουν και να περιγράφουν τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς τάσεις.
  •  Να περιγράφουν και να κατανοούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεϊατρικής.
  •  Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν την ανάγκη για ασφάλεια των δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και να κρίνουν και επιλύουν ενδεικτικά παραδείγματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  David M. Kroenke, Randall J. Boyle – Κ. Ταραμπάνης, Ι. Πολλάλης, Α. Λαζακίδου (Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης): Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην πράξη, Εκδόσεις Βroken Hill, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης (ελληνική έκδοση).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ