Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΛΗ01
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
40 ώρες συνολικά
Εξάμηνο Μαθήματος
1o
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
6
Διδάσκων / ουσα
Μ. Σφακιανάκης, Π. Μαραβελάκης, Δ. Παπακωνσταντίνου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών των υπολογιστικών συστημάτων και της πληροφορικής καθώς και η εξοικείωση σε υψηλό επίπεδο με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου WORD για την συγγραφή κειμένων υψηλών απαιτήσεων και πολυπλοκότητας, η εξοικείωση με τα Windows και τη πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Θεωρία: Έννοια της Πληροφορικής, Τομείς της Πληροφορικής, Αυτονομία της Πληροφορικής, Περιορισμοί και κίνδυνοι της Πληροφορικής, Ιστορική εξέλιξη της Πληροφορικής, Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων (Δυαδικό σύστημα, Πύλες και λογικά κυκλώματα, Αρχιτεκτονική Von Neumann), Υλικό μέρος Υπολογιστών (Μονάδες εισόδου / εξόδου και μαζικής αποθήκευσης, Αριθμητική και λογική μονάδα, Μονάδα ελέγχου, Πυραμίδα της μνήμης), Λογισμικό μέρος των Υπολογιστών (Έννοια αλγορίθμων, Έννοια προγραμματισμού), Δημιουργικά πακέτα εφαρμογών, Γραφικά και πολυμέσα, Εξερεύνηση με υπολογιστές – Δίκτυα και Διαδίκτυο, Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εργαστήρια: Επιδεικνύονται οι βασικές λειτουργίες των Windows και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Επεξεργασία απλών αλλά και σύνθετων κειμένων με την χρήση του Microsoft WORD for Windows ώστε ο φοιτητής να δύναται να διεκπεραιώσει πολύπλοκες συγγραφικές εργασίες. Έμφαση δίδεται στις διαδικασίες μορφοποίησης, τους πίνακες και τα οργανογράμματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  •  κατανοούν τις έννοιες  της επιστήμης της Πληροφορικής και να τις εφαρμόζουν άμεσα, χωρίς την ανάγκη προαπαιτούμενων γνώσεων.
  •  κατανοούν τις ωφέλειες που απορρέουν από τη χρήση της Πληροφορικής.
  •  έχουν υψηλού βαθμού εξοικείωση με τα Windows και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
  •  έχουν υψηλού βαθμού εξοικείωση με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου WORD.
  •  συγγράφουν κείμενα υψηλών απαιτήσεων και πολυπλοκότητας στο WORD.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Σφακιανάκης, Μ. (2003).  Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  •  Behrouz, F.A. (2011). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
  •  Μποζάνης, Π.Δ. (2016).Εισαγωγή στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές, Τζιόλας.
  •  Brookshear, J.G. and Brylow, D. (2019).  Computer Science. An Overview, 13th Edition, Pearson Education.
  •  White, R. (2015). How Computers Work: The Evolution of Technology, 10th Edition, Que.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ