Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ33
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Α. Φουστέρης, Α. Αλεξανδροπούλου (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρήσεις

Βασικές Αρχές Κυκλικής Οικονομίας

Βιομηχανική Οικολογία

Τομείς δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κυκλική Διατροφή: μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Κυκλική Μόδα: Η βιομηχανία της μόδας και κυκλική οικονομία

Πλαστικά και κυκλική οικονομία

Κυκλικές Πόλεις

Βιώσιμη κινητικότητα

Καινοτομία και κυκλική οικονομία

Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εκθέσεις Βιωσιμότητας (ESG)

«Πράσινη» χρηματοδότηση

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Σήμερα η κοινωνία ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους οργανισμούς να θέσουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί τα άτομα και οι οργανισμοί να είναι εφοδιασμένοι με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις για την εφαρμογή της κυκλικής σκέψης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα εμβαθύνουν στις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας που υιοθετούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Θα μπορούν στη συνέχεια να αντιλαμβάνονται και να αντιδρούν γρήγορα στις παγκόσμιες προκλήσεις και κινδύνους, προσαρμόζοντας τα επιχειρηματικά μοντέλα, ενσωματώνοντας τα ESG κριτήρια. Επίσης θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • επικοινωνούν και να παρουσιάζουν ιδέες και προτάσεις κυκλικής οικονομίας
 • υιοθετούν θετική στάση για την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας
 • διατυπώνουν στόχους λαμβάνοντας υπόψη τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ
 • εντοπίζουν "πράσινες" κυκλικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας
 • προωθούν νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στους οργανισμούς απασχόλησής τους
 • αξιοποιούν κίνητρα και προγράμματα που στηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων και οργανισμών στο νέο μοντέλο παραγωγής
 • να στηρίζουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που αφήνουν τα μικρότερο δυνατό αρνητικό περιβαλλοντικά αποτύπωμα.
 • διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Καρκαλάκος, Σωτήρης , Πολέμης, Μιχαήλ Λ., Τσότρας, 2022
 • Industrial Ecology, T. E. Graedel, Braden R. Allenby , Prentice Hall, 2003
 • Circular Economy and Sustainability, Edited by: Alexandros Stefanakis and Ioannis Nikolaou 2021, Elsevier Inc.
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη Συγγραφείς: Πολύζος Σεραφείμ, ΤΖΙΟΛΑΣ, 2022
 • Περιβαλλοντική Επιστήμη, Συγγραφείς: Miller G. Tyler, Spoolman E. Scott, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Κώστας Γαβριλάκης (επιμέλεια), TZIOLAS, 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ