Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ19
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Π. Χουντάλας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των αρχών και των δομικών στοιχείων των σχετικών προτύπων, που είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει:

 •  Βιομηχανικά Πρότυπα και Προτυποποίηση.
 •  Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (ΠΣΔ).
 •  Διάδοση Πρότυπων Συστημάτων Διαχείρισης.
 •  Δομικά Στοιχεία Προτύπων Διαχείρισης.
 •  Τυπολογία Προτύπων Διαχείρισης.
 •  Κύρια Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης.
 •  Διαδικασία εφαρμογής Προτύπων Διαχείρισης.
 •  Διαδικασία πιστοποίησης Προτύπων Διαχείρισης.
 •  Διαχείριση ποιότητας μέσω Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι κύριοι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτού του μαθήματος είναι:

 •  Η κατανόηση και γνώση των κύριων προδιαγραφών των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης.
 •  Η κατανόηση της χρήσης των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης για την άσκηση ορθολογικής διοίκησης.
 •  Η κατανόηση της αξίας των αρχών Διοίκησης Διεργασιών (Process Management) για τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων.
 •  Η κατανόηση της κρισιμότητας και του ρόλου της ποιότητας για μία επιχείρηση.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Οι κύριοι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτού του μαθήματος είναι:

 •  Η κατανόηση και γνώση των κύριων προδιαγραφών των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης.
 •  Η κατανόηση της χρήσης των Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης για την άσκηση ορθολογικής διοίκησης.
 •  Η κατανόηση της αξίας των αρχών Διοίκησης Διεργασιών (Process Management) για τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας επιχειρήσεων.
 •  Η κατανόηση της κρισιμότητας και του ρόλου της ποιότητας για μία επιχείρηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ