Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ29
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Γ. Μποχώρης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εισαγωγικές, αλλά ολοκληρωμένες πληροφορίες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Διαχείριση Έργων (ΔΕ).

Τα βασικά σημεία αυτού του μαθήματος είναι:

 • Αυξητικές Τάσεις στη χρήση της ΔΕ
 • Έννοιες και Ορισμοί
 • Οργανωτικές Δομές και Λειτουργίες [στα πλαίσια της ΔΕ]
 • Οργάνωση και στελέχωση ηγετικής ομάδας και ομάδων εργασίας στη ΔΕ
 • Παράγοντες Επιτυχίας στη ΔΕ
 • Σχεδιασμός Έργων
 • Προϋπολογισμός και Έλεγχος Κόστους
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Ποιότητα στη ΔΕ
 • Τεχνικές Δικτυωτής Ανάλυσης
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Σύγχρονες Εξελίξεις στη ΔΕ
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν και να εξηγούν τη σχετική με το μάθημα ορολογία.
 • Κατανοούν τη σημασία της ΔΕ σε επιχειρήσεις  και οργανισμούς.
 • Γνωρίζουν τις τέσσερις διαφορετικές φάσεις (ορισμός, προγραμματισμός, υλοποιήση και ολοκλήρωση) σε κάθε κύκλο ζωής ενός έργου.
 • Έχουν επίγνωση των αλληλεξαρτήσεων των επιχειρηματικών λειτουργιών και συνεπώς την απαραίτητη ολιστική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί για την επιτυχή διεξαγωγή έργων σε επιχειρήσεις  και οργανισμούς.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σχετικά πλαίσια, πρότυπα, εργαλεία και τεχνικές.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Διαχείριση Έργων, Harold Kerzner, 11η Έκδοση, ISBN 978-960-418-623-5.
 • Διαχείριση Έργων, Maylor Harvey (Μετάφραση: Σοκοδήμος Ανδρέας), Κλειδάριθμος.
 • Διαχείριση Έργου: Αρχές και Τεχνικές, Burke Rory, Εκδ. Κριτική, 2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ