Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΟΙΚ02
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΟΔΕ07 - Μάνατζμεντ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Ε. Νίνα-Παζαρζή (Ομότιμη Καθηγήτρια), Μ. Τσαγκάρης (ΕΔΙΠ)
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Ο κλάδος και το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας. Ερευνητικές Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών και της Κοινωνιολογίας. Βασικές έννοιες.

Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Vilfredo Pareto και Georg Simmel. Κύριες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: Λειτουργισμός, Θεώρηση της Σύγκρουσης. Θεώρηση της Αλληλεπίδρασης. Θεώρηση της Ανταλλαγής. Φαινομενολογία. Εθνομεθοδολογία και Δραματουργική Σχολή.

Σύγχρονοι θεωρητικοί: Ανάλυση του έργου θεωρητικών με έμφαση στα θέματα Κοινωνιολογίας της εργασίας, Οικονομικής Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογίας Οργανώσεων και Επιχειρήσεων.

Ειδικά θέματα της Κοινωνιολογίας: Κοινωνική οργάνωση στη Βιομηχανική και Μεταβιομηχανική Κοινωνία, (κοινωνικοί ρόλοι, κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικοί θεσμοί: οικογένεια, παιδεία, πολιτεία, οικονομία και θρησκεία) και Κοινωνικές Διαδικασίες.

Μελέτη και Ανάλυση Περιπτώσεων από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία: Κοινωνικές Αλλαγές και Τεχνολογικές Εξελίξεις στη σύγχρονη κοινωνία.

Οργάνωση της εργασίας, εξελίξεις στους εργασιακούς θεσμούς και στις οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα:

  • αποκτήσουν γνώσεις σε ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και ειδικότερα της Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας, με έμφαση στην κοινωνιολογία της εργασίας και την οικονομική Κοινωνιολογία.
  • κατανοήσουν το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις καθώς και θέματα σχετικά με τις κοινωνικές δομές και διαδικασίες ώστε να έχουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση των θεμάτων που θα προκύψουν στην εργασιακή τους ζωή στις επιχειρήσεις και οργανώσεις.
  • αποκτήσουν γνώσεις ειδικότερες για την λειτουργία των τυπικών και άτυπων ομάδων στο πλαίσιο των οργανισμών.
  • αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για τους εργασιακούς ρόλους που θα αποκτήσουν μετά την αποφοίτησή τους.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Ε. Νίνα-Παζαρζή  (2018)  Κοινωνιολογία: Προσεγγίσεις και Ειδικά Θέματα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
  • Ε. Νίνα-Παζαρζή (2011) Κοινωνιολογία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Μέθοδοι.
  • Ε. Νίνα-Παζαρζή (2014) Κοινωνιολογία. Η μελέτη και κατανόηση των ανθρώπινων κοινωνιών, Aθήνα: Da Vinci.
  • Ε. Νίνα-Παζαρζή, Σ. Κατσικίδης (2016) (εκδ) Από την κοινωνική σκέψη στην κοινωνιολογική θεωρία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ