Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΑΣΦ10
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
5ο ή 7ο
Προαπαιτούμενα
-
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικού Πεδίου
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Σ. Μπερσίμης
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Το εισαγωγικό μάθημα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία  της διαχείρισης κινδύνων των φυσικών προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο για τους ασφαλιστικούς όσο και για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Στο πρώτο μέρος (κατεύθυνση;) τεκμηριώνεται ο αντικειμενικός  στόχος της διαχείρισης των κινδύνων που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Παρουσιάζονται όλες οι μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων.

Στο δεύτερο μέρος η επικέντρωση είναι στους μηχανισμούς των ασφαλιστικών αγορών, οι οποίοι αποτελούν τους πιο παραδοσιακούς αλλά και πιο διαδεδομένους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.  Αναλύεται όλο το φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά, με στόχο την εξουδετέρωση των αντίστοιχων ζημιογόνων ενδεχομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εν λόγω θεματική ενότητα θα μπορούν:

  •  Να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση.
  •  Να διαχωρίζουν τους χρηματοοικονομικούς από τους καθαρούς/ασφαλιστικούς κινδύνους.
  •  Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της στατιστικής για την ανάλυση και την μέτρηση των κινδύνων.
  •  Να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν  και να ποσοτικοποιούν τα ζημιογόνα ενδεχόμενα που απειλούν τα φυσικά πρόσωπα.
  •  Να  διασυνδέουν τις ασφαλιστικές καλύψεις της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης. 
  •  Να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν και ποσοτικοποιούν τα ζημιογόνα ενδεχόμενα των επιχειρήσεων.
  •  Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα για κάθε κίνδυνο.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  •  Μιλτιάδη Νεκτάριου, Ιδιωτική Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ