Κωδικός Μαθήματος
ΔΕΠΑΡ18
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις
3 / - / - / -
Εξάμηνο Μαθήματος
6ο ή 8ο
Προαπαιτούμενα
ΔΕΜΑΡ04 Μάρκετινγκ
Γλώσσα Διδασκαλίας & Εξετάσεων
Ελληνικά
Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος
Κατηγορία Μαθήματος
Επιλογής
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
3
Διδάσκων / ουσα
Π. Χουντάλας
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 1. Να παρουσιάσει τις κύριες δραστηριότητες της Εφοδιαστικής στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 2. Να δώσει μία γενική εικόνα των συστημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις Εφοδιαστικής και να παρουσιάσει τη σημασία τους για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης.
 3. Να παρουσιάσει ορισμένες μεθοδολογίες/τεχνικές και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων Εφοδιαστικής.
 4. Να δημιουργήσει το υπόβαθρο για περαιτέρω εμβάθυνση.

Περιεχόμενο:

 1. Γενική Θεώρηση Εφοδιαστικής
  1. Συστήματα Εφοδιαστικής (Logistics)
  2. Παράγοντες Εξέλιξης Εφοδιαστικής
  3. Συστήματα/Αποφάσεις Εφοδιαστικής
  4. Σκοπός/Δραστηριότητες Εφοδιαστικής
  5. Συντονισμός Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής
  6. Σκοπός Μαθήματος
 2. Εξυπηρέτηση Πελατών
  1. Εισαγωγή
  2. Ορισμοί Εξυπηρέτησης Πελατών
  3. Στοιχεία Πολιτικής Εξυπηρέτησης
  4. Σχεδιασμός Πολιτικής Εξυπηρέτησης
 3. Διαχείριση Υλικών
  1. Εισαγωγή
  2. Γενικά Στοιχεία Αποθεμάτων
  3. Διάφοροι Τύποι Αποθεμάτων
  4. Κατηγοριοποίηση Αποθεμάτων
  5. Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων
  6. Προβλήματα Σχεδιασμού
 4. Συστήματα MRP/DRP
  1. Eισαγωγή
  2. Εξέλιξη Συστημάτων MRP
  3. Αρχές Λειτουργίας MRP
  4. Ρόλος Lead Times
  5. Εναλλακτικές πολιτικές Lot-sizing
 5. Προμήθειες
  1. Εισαγωγή
  2. Κατηγορίες Προμηθειών
  3. Δραστηριότητες Προμηθειών
  4. Σημασία Ποιότητας Προμηθειών
  5. Προμήθειες JIT
 6. Αποθήκευση
  1. Εισαγωγή
  2. Εναλλακτικές Χρήσεις Αποθηκών
  3. Κύριες Λειτουργίες Αποθηκών
  4. Σχεδιασμός Δικτύου Αποθηκών
  5. Χωροταξικός Σχεδιασμός Αποθηκών
  6. Παραγωγικότητα Αποθηκών
 7. Μεταφορά / Φυσική Διακίνηση
  1. Εισαγωγή
  2. Κύριοι Τρόποι Μεταφοράς
  3. Διαθέσιμες Υπηρεσίες Μεταφοράς
  4. Επιλογή Τρόπου Μεταφοράς
  5. Απόκτηση ή Εκμίσθωση Μέσων Μεταφοράς
Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 •  Να κατανοούν ορισμούς και βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα Συστήματα Εφοδιαστικής.
 •  Να αναγνωρίζουν  τις κύριες δραστηριότητες της Εφοδιαστικής στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 •  Να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα προβλήματα Εφοδιαστικής και να κατανοούν τις τεχνικές και τις προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυσή τους.
 •  Να κατανοούν τα θετικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των συστημάτων MRP//DRP στη διαχείριση των logistics.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Α.Γ. Λαγοδήμος, Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής, Σημειώσεις Παραδόσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013.
 • F.R. Jacobs and R.B. Chase, Operations and Supply Chain Management, 13th edition, McGraw-Hill International Editions, 2011.
 • M. Christopher, Logistics and Supply Chain Management, Pearson Education, 2005.
 • D.M. Lambert, J.R. Stock and L.M. Ellram, Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill International Editions, 1998.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς,18534

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ